Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

Het is vakantie!

Hogeschool IPABO is gesloten van 16 juli tot 8 augustus 2022.

Je kunt via e-mail contact met ons opnemen. De mailboxen worden op geregelde tijden bekeken. Alleen urgente zaken worden direct opgepakt. Vermeld bij urgente zaken ook een telefoonnummer in je mail. In overige gevallen ontvang je vanaf 8 augustus zo spoedig mogelijk bericht.

Voor studentzaken: studentenadministratie@ipabo.nl
Voor ICT zaken: servicedesk@ipabo.nl
Voor media: communicatie@ipabo.nl
Voor overige zaken: directiesecretariaat@ipabo.nl

Heb je een vraag? We hopen je met onderstaande antwoorden op veel gestelde vragen op weg te helpen.

INSCHRIJVING EN TOELATING

Tot wanneer kan ik mij inschrijven voor de opleiding in studiejaar 2022-2023?
De inschrijving voor de voltijdopleiding met start in september 2022 is per 1 juli gesloten. Aanmelden voor de deeltijdopleidingen kan tot en met 31 juli via Studielink. Voor de zij-instroom gelden afwijkende data.

Ik heb mijn toelatingstoets(en) nog niet behaald. Kan ik toch beginnen aan de opleiding?
Met ingang van het studiejaar 2022-2023 krijgen nieuwe studenten meer tijd om de toelatingstoetsen te behalen. Is het niet gelukt om de toets(en) voor de start van de opleiding te halen dan zijn er extra mogelijkheden in het eerste studiejaar. Kijk voor meer informatie over de toelatingstoetsen op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Ik heb geen bevestiging ontvangen dat ik mag komen studeren. Klopt dat?
Je ontvangt geen bevestiging van de definitieve inschrijving. In Studielink kan je de status van je inschrijving bekijken. Als er een I staat ben je definitief ingeschreven. Staat er een V dan kan je bij de ‘To do list’ zien welke taken er nog openstaan om je inschrijving definitief te maken.

Ik moet mij nog herinschrijven. Tot wanneer kan dat?
Herinschrijven voor het nieuwe studiejaar kan tot 31 augustus via Studielink.

Waar vind ik een bewijs van inschrijving?
Een bewijs van inschrijving kan je vanaf 1 oktober in Osiris terugvinden. Je komt bij Osiris via het intranet onder Snelkoppelingen.

DIPLOMA

Hoe kan ik mijn diploma aanvragen?
Indien je al je punten hebt behaald kan je in Osiris klikken op ‘diploma-aanvraag’ waarna wij je diploma-aanvraag zullen verwerken.

Ik wil graag mijn diploma op komen halen, wanneer kan dit?
De diplomering vindt plaats op 14 september. Kan je niet bij dit feestelijke moment aanwezig zijn, dan kun je je diploma op een later moment ophalen. Stel de studentenadministratie hier via e-mail van op de hoogte.

Hoe kan ik een digitale kopie van mijn propedeuse of diploma verkrijgen?
Deze kan je via DUO.nl downloaden mits de examencommissie heeft vastgesteld dat je je propedeuse of diploma hebt behaald.

HERKANSINGEN EN CIJFERS

Hoe schrijf ik me in voor de reguliere herkansingen in week 33?
Het inschrijven voor de toetsen in week 33 is mogelijk via Osiris. Mocht het inschrijven niet lukken, kan je een mail sturen naar de studentenadministratie. Vanaf 8 augustus zal dit in behandeling worden genomen.

Op welke dag en tijd vindt mijn herkansing plaats?
Het toetsrooster voor de reguliere herkansingen is te vinden op het intranet onder: Info & Docu → Toetsroosters → Toetsrooster periode 5.

Mijn cijfers zijn niet volledig in Osiris. Kan dit aangepast worden?
In het toetsrooster behorend bij jouw opleiding is de publicatiedatum terug te vinden (niet hetzelfde als de beoordelingsdatum). Mocht het cijfer na de aangegeven datum nog niet verwerkt zijn, kan je een mail sturen naar cijferadministratie@ipabo.nl. Vanaf 8 augustus zal de mail in behandeling worden genomen.

START STUDIEJAAR

Wanneer is de introductie?
Introductieactiviteiten vinden plaats in de week van 22 augustus. Voorafgaand ontvang je nadere informatie per e-mail.

Ik heb geen startinformatie ontvangen. Hoe kan ik dat alsnog krijgen?
Vanaf 8 augustus is de IPABO weer bereikbaar. Je kunt ons mailen of bellen waarna wij je de startinformatie alsnog zullen toesturen.

Ik kan niet aanwezig zijn bij de introductiedag. Hoe geef ik dat door?
Hiervoor kan je een e-mail sturen naar studentenadministratie@ipabo.nl

Ik weet niet wat mijn klasindeling is. Hoe kan ik dat alsnog ontvangen?
Vanaf 8 augustus is de IPABO weer bereikbaar. Je kunt ons mailen of bellen waarna wij je de klasindeling alsnog zullen toesturen.

Waar vind ik mijn rooster?
Het rooster kun je aan de start van het studiejaar inzien via intranet.

BETALING COLLEGEGELD

Ik wil collegegeld betalen. Hoe doe ik dat?
In Studielink kan je de machtiging voor de inning van het collegegeld invullen. Dit kan tot 15 augustus. De eerste termijn wordt op of rond 25 september geïncasseerd.

Mijn werkgever betaalt voor de opleiding. Hoe kan ik dit doorgeven?
In Studielink kan je niet aangeven dat je werkgever betaalt. Daarom kan je via de IPABO een factuur opvragen voor je werkgever. Vermeld hierbij om welke instantie/werkgever het gaat.

AANSCHAF STUDIEMATERIAAL

Waar vind ik de boekenlijst?
De boekenlijst kun je hier inzien.

Ben ik verplicht om alle boeken in 1 keer aan te schaffen?
Nee, op de boekenlijst staat aangegeven voor welk(e) jaar- of jaren je de boeken nodig hebt.

Zijn er laptopeisen voor het aanschaffen van een laptop?
Er zijn geen laptopeisen. Een goed werkgeheugen en ondersteuning van office365 is wel belangrijk.

Moet ik Office365 zelf aanschaffen?
Nee je hoeft Office365 niet zelf aan te schaffen. Je krijgt via de IPABO de mogelijkheid om gebruik te maken van Office365 met je IPABO account.

OVERIG

Ik ben deelstudent en wil mijn stage doorgeven. Bij wie moet ik zijn?
Stagebureau deelt alle 1e jaars studenten in op een stageplaats. Je kan je voorkeursdagen doorgeven aan stagebureau@ipabo.nl.
Deeltijdstudenten uit een hoger studiejaar kunnen dit invullen in On Stage. Je komt bij On Stage via het intranet onder Snelkoppelingen.

Ik ben verhuisd. Hoe kan ik mijn adres doorgeven?
Een adreswijziging geef je door in Studielink. Hogeschool IPABO wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Is je vraag niet beantwoord, maak dan gebruik van de bovenstaande mailadressen. We komen zo snel mogelijk bij je terug.


Terug