Header image

Leiderschap van leraren

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Van leraren wordt steeds meer verwacht dat ze de leiding nemen bij de ontwikkeling van onderwijs. Ze moeten ook invloed uitoefenen op zaken die hun eigen klas of hun eigen vak overstijgen. Tijdens het traject Leiderschap van leraren ontwikkel en onderzoek je samen met collega’s van andere scholen leiderschap rondom onderwijsontwikkeling en veranderprocessen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Je krijgt de unieke kans om gelijktijdig een persoonlijk leiderschapstraject én een traject gericht op schoolontwikkeling te doorlopen. Deze leergang is al twee keer succesvol aangeboden voor leraren in het voortgezet onderwijs. Nu wordt deze ook aangeboden voor leraren in het basisonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Leiderschap van leraren, ook wel teacher leadership, kan veel verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om leiderschap vanuit een formele positie; denk aan de taken van een taalcoördinator, bouwcoördinator of schoolopleider. Maar het kan ook gaan om leiderschap vanuit een informele positie, waarbij leraren ideeën, ondersteuning of advies geven over het eigen team, de eigen school, het bestuur, maar ook daarbuiten.

Teacher leadership vereist dat scholen en schoolleiders leiderschap delen. Van leraren wordt dan weer verwacht dat zij deze vorm van leiderschap leren herkennen, vertalen naar handelen en anderen daarbij betrekken. Leiderschap van leraren komt pas tot wasdom als leraren inzicht krijgen in verander- en implementatieprocessen, samenwerkingsverbanden en niet in de laatste plaats in de eigen kwaliteiten, valkuilen en patronen.

Deze leergang wordt in nauwe samenwerking verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool IPABO.

doelen
doelen
 • Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
 • Ontwikkelen van een professionele identiteit als teacher leader
 • Vergroten van het vermogen om onderwijsontwikkeling en innovatie te initiëren en  duurzaam te implementeren
 • Ontwikkelen van een visie op en handvatten voor het versterken van een cultuur van gedeeld leiderschap op scholen
 • Ontwikkelen van een netwerk van collega’s die met vergelijkbare processen bezig zijn

Daarmee leidt de leergang tot de volgende opbrengsten:

 • Op persoonlijk niveau: persoonlijke ontwikkeling en rolontwikkeling
 • Op schoolniveau: verbetering van kansen van leerlingen en een bijdrage aan een cultuur van gedeeld leiderschap binnen de school
 • Op bovenschools niveau: deelbare producten die anderen binnen de eigen school, het eigen bestuur of het onderwijs kunnen inspireren
doelgroep
doelgroep

De doelgroep bestaat uit leraren die in het basis- of voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs werken. Die 3 jaar of meer onderwijservaring hebben. En die met 2 andere collega’s uit hun school of bestuur de ambitie hebben om hun leiderschap te ontwikkelen; bij te dragen aan de ontwikkeling van hun school; en om daar collega’s in mee te nemen. Zij koppelen hun persoonlijke ontwikkelvraag aan een ambitie voor hun team en hun school.

omvang
omvang

Richtlijn: Het programma bestaat uit 6 werkbijeenkomsten van  9.30-16.30 (januari-mei 2024). Naast de gezamenlijke bijeenkomsten werken we in leerteams en met een digitale leeromgeving. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, intervisie, onderzoeken en het houden van een eindpresentatie.

In totaal zijn er 112 studiebelastingsuren.

investering
investering

De kosten bedragen € 1.490.

toelatingseisen
toelatingseisen

De intake vindt plaats op de eigen school in een groepsgesprek met de kandidaten en de leidinggevende. De datum wordt vastgesteld na aanleveren van de aanmeldingsformulieren.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Taalspecialist

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Is taal echt jouw ding? Dan is de post-hbo-opleiding Taalspecialist dat vast ook. Tijdens deze opleiding leer je hoe je de kwaliteit van het taalonderwijs optimaal bewaakt en bevordert. Of het nu gaat om beginnende of gevorderde geletterdheid, jij zet de puntjes op de i.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Jij geldt straks als dé taalspecialist van je basisschool, of op bovenschools niveau. Vakinhoudelijk weet je alles van spelling, maar ook van mondelinge communicatie en interactief taalonderwijs. Je begrijpt hoe je leerlingen met een taalachterstand het beste kunt stimuleren en leerlingen met een taalknobbel kunt prikkelen. Die kennis kun je als geen ander overdragen op je collega’s. Jij ondersteunt hen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van hun taallessen.

Modules en onderzoek

De opleiding bestaat uit twaalf bijeenkomsten. In de modules gaan we in op: visie; taalbeleid; vakinhoud; (vak)didactische en pedagogische implicaties; en collegiaal advies. We behandelen diverse taaldomeinen: beginnende geletterdheid; mondelinge communicatie en interactief taalonderwijs; gevorderde geletterdheid; lezen; schrijven; en taalbeschouwing. Verdieping kun je vinden in het aansluitend volgen van het onderdeel ‘veranderkunde’ van de opleiding Taalcoördinator.

Tijdens de opleiding voer je een aantal kleine onderzoeken uit in je school. Je voert onder meer opdrachten uit om het taalonderwijs in de school in kaart te brengen. Het is dus belangrijk dat jouw directie je daartoe de mogelijkheid geeft. In de opleiding wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen van de deelnemers met de praktijk in de klas, de vakdidactiek en het eigen didactisch handelen met de kinderen.

doelen
doelen

Je werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het taalonderwijs op de eigen school. Je ontwikkelt je vakinhoudelijk tot taalspecialist op de volgende domeinen: interactief taalonderwijs, spelling, stellen, mondelinge communicatie, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en taalbeschouwing.

omvang
omvang

De opleiding bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur. De totale studiebelasting per module bedraagt 224 uur. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten de modules incompany uit te voeren.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen €1.990. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €150.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelordiploma
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Opleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Schrijven met de hand: studies wijzen uit dat het bevorderlijk is voor letterherkenning, lezen en het schrijven van teksten. Daarom is het van essentieel belang om vroegtijdig te oefenen met schrijfoefeningen bij jonge kinderen. Maar ook bij oudere kinderen en studenten is schrijven met de hand goed voor het geheugen, de omgang met de taal, het leren lezen en de literaire ontwikkeling. Handschriftonderwijs gaat dan ook niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letters, gebruik van materialen en cultuur.

Als lerarenopleider Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) verzorg je de kennis- en vaardighedenmodules op een pabo. Je krijgt inzicht in het vakdidactisch model en besteedt aandacht aan de communicatieve, intern-reflectieve en expressieve-esthetische functie.

Vakken

 • Didactiek
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Materialenkennis
 • Ontwikkeling van de motoriek en de handfunctie
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van methodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn
 • Geschiedenis van het schrift

doelen
doelen

De opleiding is ingedeeld in kennis- en vaardighedenmodules, waarbij je het geleerde direct in de praktijk toepast.

 • Je werkt aan je eigen vaardigheden. Het niveau moet uitstijgen boven het niveau van de pabostudent.
 • Je doceert de theorie en didactiek van het vak handschriftonderwijs op een pabo en bent in staat studenten te begeleiden bij hun eigen vaardigheid.
 • Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Op grond van de opgedane theoretische en praktische kennis ontwikkel je een visie.
doelgroep
doelgroep

Opleiders aan een lerarenopleiding die handschriftonderwijs (gaan) verzorgen en niet in het bezit zijn van de MO-akte schrijven of de post-hbo-opleiding Schrijven met Pen en Toets niet hebben afgerond.

omvang
omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen: van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je toch een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 644 SBU, maar is afhankelijk van jouw beginsituatie en het niveau van jouw eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigen vaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

investering
investering

De kosten per cursist zijn € 3.995. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 250.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • Je bent in het bezit van een hbo-bachelordiploma
 • Je werkt op een lerarenopleiding
 • Je werkt in het basis-, voortgezet of beroepsonderwijs
 • Je kunt aantonen dat jouw kennis en kunde voldoen aan één van bovengenoemde eisen.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
certificering
certificering

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: modulair

Wat je met de hand schrijft, onthoud en begrijp je beter. Wil jij jouw kennis en vaardigheden over handschriftonderwijs verdiepen? Ben je geïnteresseerd in de manier waarop je kinderen een leesbaar handschrift kunt aanleren? Dan is deze boeiende opleiding iets voor jou.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat jonge kinderen al schrijvend hun brein ontwikkelen en daardoor betere schoolresultaten behalen. Toch kampt een groeiend aantal kinderen met schrijfproblemen. Hun handschrift is niet leesbaar of ze klagen over een zere arm, hand of nek, vanwege een verkeerde houding. Breek jij in de digitale maatschappij een lans voor schrijven met de hand?

Handschriftonderwijs gaat niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letteren en gebruik van materialen. Als specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie (H&S) begeleid je collega’s binnen jouw school. Je adviseert hen over de omgang met schrijfproblemen bij leerlingen. Je laat ze zien hoe ze meer variatie kunnen aanbrengen in verantwoorde schrijflessen. Je geeft voorlichting over de methoden en ontwikkelingen van handschriften, schrijven, motoriek en didactiek.

Vakken

De volgende vakken zullen aan bod komen tijdens deze opleiding:

 • Didactiek/theorie
 • Vaardigheden (methodisch verbonden schrift en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Materialenkennis
 • De ontwikkeling van de motoriek en de handfunctie
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van methodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn

doelen
doelen

Algemene einddoelstelling van de opleiding is het opleiden tot schrijfspecialist in het onderwijs.

Daarbij richten we ons op het verwerven van:

 1. Vaardigheden
 2. Kennis
 3. Visie

Na deze opleiding ben je in staat om goed handschriftonderwijs te verzorgen in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarnaast kun je zelfstandig en in samenwerking met andere disciplines adequate schrijfhulp bieden.

doelgroep
doelgroep
 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die affiniteit hebben met het vak en het belang inzien van een leesbaar handschrift.
 • Docenten voortgezet en beroepsonderwijs die de noodzaak inzien van het verbeteren van de handschriften van de leerlingen, zodat deze niet ten onrechte onvoldoendes krijgen omdat het handschrift niet leesbaar is.
omvang
omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen, van Groningen tot Limburg en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten.

Je volgt wekelijks online bijeenkomsten op woensdagen van 15.00-19.00. Naast de gezamenlijke bijeenkomsten is er extra aanbod; werk je samen met andere cursisten aan een opdracht; is er tijd voor zelfstudie en een tutorial; en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 420 uur, maar is afhankelijk van de beginsituatie van de cursist en het niveau van de eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigenvaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

investering
investering

De kosten per cursist bedragen € 2.995. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 150.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.
certificering
certificering

Elke module wordt afgesloten met een toets, zowel voor de theorie als voor de vaardigheden. Wij toetsen op verschillende manieren. Er is een schriftelijke toets; je moet een werkstuk maken; een opdracht doen; en een artikel schrijven.

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo-diploma Specialist Handschriftonderwijs en schrifteducatie.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Master leren en innoveren (MLI)

Image about: incompany

Wil jij het onderwijs op jouw school verbeteren en vernieuwen? Wil je daarin een voortrekkersrol vervullen? Dan is de master Leren en Innoveren iets voor jou.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Door schaalvergroting en fusies worden scholen in het po, vo, mbo en hbo steeds complexere organisaties. Veranderingen doorvoeren op deze scholen is een ingewikkeld en ingrijpend proces. Vooral ook omdat iedereen mee moet veranderen. Je moet het samen doen. Alleen in een gezamenlijk leerproces kan een school zich ontwikkelen. Jij bezit de bijzondere kwaliteiten die nodig zijn om dit leerproces te leiden. Tijdens de master leer je om ze toe te passen.

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om ambitieuze leerkrachten op te leiden tot teacher leaders. Als teacher leader ben je op je eigen school de voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas of in de hele school. Als afgestudeerde teacher leader werk je als projectleider in de school. Je brengt samen met je collega’s, met behulp van onderzoek, vernieuwingen en verbeteringen aan.

De master wordt aangeboden binnen het samenwerkingsverband Radiant lerarenopleidingen op de locatie Marnix Academie te Utrecht. Bekijk meer informatie over de Master Leren en innoveren.

doelgroep
doelgroep

De Master Leren en Innoveren richt zich op ambitieuze docenten, teacher leaders, uit het primair, voortgezet, beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die als teacher leader een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van onderwijsvernieuwing en -verbetering op hun eigen school.

omvang
omvang

De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is donderdag (bij start in een even jaar) en vrijdag (bij start in een oneven jaar) met lestijden van 9.30-16.30. De opleiding begint met een tweedaags seminar met overnachting, dat plaatsvindt op donderdag en vrijdag op een externe locatie.

investering
investering

Het wettelijke collegegeld voor 2020-2021 bedraagt €2.143. Voor de student die eerder een master in onderwijs/zorg heeft gevolgd bedraagt het instellingscollegegeld €7.350. Het collegegeld is inclusief materiaalkosten, maar exclusief boeken (eerste jaar ca. €450, tweede jaar ca. €250).

De MLI is een bekostigde opleiding, waar bovendien de Lerarenbeurs voor kan worden aangevraagd. Lees meer over de Lerarenbeurs.

toelatingseisen
toelatingseisen

Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen heeft de Master Leren en Innoveren toelatingseisen voor de studenten geformuleerd.Voorwaarden voor toelating tot het eerste jaar zijn:

 • ten minste een afgeronde hbo-opleiding voor het onderwijs
 • ten minste twee jaar werkervaring als leraar, met een taakomvang van 0,5 fte
 • een werkplek die voldoet aan de eisen van leerwerkplek: voldoende studietijd, mogelijkheid tot onderzoek, ondersteuning door leiding en (enkele) collega’s
 • de intakeprocedure wordt met een positief studieadvies afgerond

Eisen leerwerplek:

 • je werkgever ondersteunt je volledig
 • je mag onderzoek doen op jouw school
 • je mag onderzoek samen met (enkele) collega’s doen
 • er moet genoeg tijd zijn om te studeren, je moet hiervoor faciliteiten krijgen

Er zijn geen eisen aan de omvang van de school.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Leesspecialist

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Wil jij actief meewerken aan de verbetering van de kwaliteit van het taal- en leesonderwijs op jouw eigen school? Ontwikkel je dan vakinhoudelijk als leesspecialist bij deze opleiding.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek verdiep je je in allerlei aspecten rondom lezen en leesonderwijs en leg je de relatie met je eigen basisschool. Je leert hoe je een aansprekend leesaanbod ontwikkelt en kinderen stimuleert in beter lezen met plezier.

Meer informatie over de opleiding

Deze opleiding bestaat uit drie modules en een keuzemodule.

 • Module 1: The Simple View of Reading en The Complex View of Reading in de praktijk
 • Module 2: De doorlopende leeslijn
 • Module 3: Leesplezier als cruciale factor in het leesonderwijs
 • Keuzemodule

De modules zijn eventueel los van elkaar te volgen. Bij incompany gaan we graag in gesprek om de inhoud zoveel mogelijk af te stemmen op de vraagstukken en behoeften van de scholen en deelnemers.

doelen
doelen

Gedurende de opleiding werk je aan een portfolio, waarin je de koppeling van de gevolgde modules naar je basisschool maakt.

doelgroep
doelgroep

Leerkrachten die werken aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en zich willen ontwikkelen tot vakinhoudelijk coördinator.

omvang
omvang

De opleiding duurt 10 maanden en omvat 3 modules van 4 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een totale studiebelasting van 224 uur.

De keuzemodule heeft een totale studiebelasting van 84 uur.

investering
investering
 • De kosten bedragen € 1.990 per deelnemer.
 • De kosten voor de keuzemodule bedragen € 695 per deelnemer.
certificering
certificering

Wanneer je de opleiding (bestaande uit de modules 1,2,3) succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Leesspecialist.

periode
periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00-18.00.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Vakspecialist Muziek

Image about: incompany
Image about: modulair

Heb jij affiniteit met muziek en wil je voor dit vak een centrale rol spelen in je eigen basisschool? Wil je bijdragen aan de verbetering van het culturele klimaat in de school? Met de opleiding Vakspecialist Muziek bereik je direct zichtbaar resultaat voor jou en je school.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Meer informatie over de opleiding

Op steeds meer scholen wordt het belang van muziek erkend. Vanuit het ministerie OCW wordt ‘Méér Muziek in de Klas’ een bijzonder warm hart toegedragen en wordt extra geld ter beschikking gesteld. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is het werken aan deskundigheidsbevordering van de leraren. Om dit op duurzame wijze te doen is de vakspecialist, verbonden aan een basisschool, een prachtige invulling.

Denk bijvoorbeeld aan de rol van een breed inzetbare vakspecialist muziek die bijzondere taken kan verrichten, kartrekker is voor muzikale activiteiten en misschien wel een schoolkoor of schoolorkest op kan zetten. In het kader van het programma ‘Méér Muziek in de Klas’ is het ook mogelijk om contacten te leggen met een muziekschool of een centrum voor de kunsten, om samen tot mooie muziekprojecten te komen.

Achtergrond

Deze opleiding is ontwikkeld door pabo’s en conservatoria en is in de afgelopen jaren op meerdere plaatsen in ons land succesvol uitgevoerd. Ook heeft de opleiding inmiddels haar waarde voor de praktijk van het basisonderwijs bewezen.

Over het programma

Je maakt kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en krijgt inzicht in leer- en ontwikkelingslijnen voor het vak muziek op de basisschool. Daarnaast organiseer je schoolconcerten op school, studeer je een musical in en/of geef je tijdens bijzondere projecten leiding aan een schoolkoor of instrumentale speelgroep.

Tijdens de bijeenkomsten is er veel gelegenheid voor presentaties, waarin zingen, spelen en leiding geven aan musiceren centraal staan. Ook worden er basale muziektheorielessen gegeven en vindt er instrumentaal samenspel plaats. We bieden de mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in het begeleiden op gitaar of op toetsen. Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn onder meer slagtechniek (leiding geven); het maken van liedjes; gebruik maken van een muzieknotatieprogramma op de computer; en het inzetten van een muziekinstrument in de lessen.

doelen
doelen

De opleiding is competentiegericht. De benodigde competenties zijn in samenwerking met de SLO ontwikkeld en sluiten goed aan bij de huidige methodiek voor het muziekonderwijs op de pabo.

Je maakt een persoonlijk opleidingsplan en bepaalt voor een groot deel je eigen leerroute, aansluitend bij je niveau en bij jouw praktijksituatie.

Naast de cursusbijeenkomsten investeer je tijd in zelfstudie, intervisie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, overleg met teamleden, enzovoort.

doelgroep
doelgroep

Leraren basisonderwijs die graag na de pabo extra scholing op muzikaal gebied willen, affiniteit hebben met kunst en cultuur en de rol van muziekvakspecialist in hun basisschool willen vervullen. Verwacht wordt dat je (basaal) kunt noten lezen en een instrument bespeelt. Dat mag ook je stem zijn.

omvang
omvang

Richtlijn: 15 bijeenkomsten van 3 uur. De studie heeft een totale studiebelasting van 224 uur.

investering
investering

De kosten bedragen € 2.295.

De prijs is inclusief administratie- en materiaalkosten en diploma; en exclusief aan te schaffen literatuur.

Geen lerarenbeurs. Maar wel compensatie mogelijk: sinds 2012 komen (kortlopende) opleidingen, zoals de geaccrediteerde post-hbo-opleidingen, niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. Wat zijn dan de persoonlijke mogelijkheden voor compensatie, als de werkgever de studiekosten niet (volledig) betaalt? Uitgaven aan de studie, zoals lesgeld en de uitgaven voor boeken, vakliteratuur en bijvoorbeeld laptop, mag je bij de belastingaangifte aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Concreet betekent dit dat boven de drempel van € 250 de kosten afgetrokken mogen worden. Zie ook de website van de Belastingdienst.

certificering
certificering

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Vakspecialist muziek.

periode
periode

Bijeenkomsten vinden plaats op woensdagen van 15.00- 18.00.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Master Onderwijs & Technologie (MOT)

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Scholen en besturen hebben behoefte aan professionals die weten hoe je technologie kunt integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past? Dan is de master Onderwijs & Technologie je op het lijf geschreven.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Meer over de opleiding

Met de master Onderwijs & Technologie leer je hoe je het onderwijs kunt verrijken met digitale technologie. Je ontwikkelt je tot een expert die kritisch onderzoekt hoe leren, onderwijzen en technologie elkaar optimaal versterken in de praktijk.

Als informeel leider introduceer jij straks nieuwe digitale middelen in de school. Je bent een bron van inspiratie voor anderen en stelt je expertise in dienst van innovaties. Je bedenkt en onderzoekt strategieën voor de ontwikkeling van krachtige leerprogramma’s. Dankzij jou zijn leerlingen straks voorbereid op een samenleving die steeds meer digitaliseert.

De opleiding is zowel praktisch als theoretisch. Je gaat samen met je medecursisten en je leerlingen veel oefenen met de mogelijkheden en toepassingen van technologie. Zo neem je deel aan workshops en ontwerp je onderwijs waarin creativiteit en technologie samenkomen. Denk hierbij aan augmented reality, virtual reality, film, fotografie, audio, animatie, 3D-apparatuur, serious gaming en programmeertools.

Je gaat bij je onderzoek niet alleen uit van de vraag: hoe zet je deze technologie in, maar vooral ook: waarom zet je deze technologie in? Wordt het onderwijs met deze digitale middelen inderdaad geoptimaliseerd? Daarnaast leer je hoe je via kritisch onderzoek technologische ontwikkelingen kunt integreren in de eigen school, stichting of instelling. En je leert je eigen overtuigingen tegen het licht te houden.

Deze master is ontwikkeld binnen het partnerschap van Radiant Lerarenopleidingen. Je volgt de master Onderwijs en Technologie bij de Marnix Academie in Utrecht. Een deel van de onderwijsactiviteiten vindt plaats in Amsterdam en Helmond. Meer informatie en inschrijving.

Meld je aan voor een online voorlichting

Maak op een interactieve manier kennis met de inhoud en organisatie van de opleiding en leer hoe deze bijdraagt aan jouw professionele ontwikkeling en die van je collega’s. Tijdens de online voorlichting ontmoet je een docent van de opleiding en de opleidingscoördinator. Ook ontmoet je andere geïnteresseerden. Zij zijn veelal werkzaam in het primair of voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Er is alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over het studeren aan de master Onderwijs & Technologie.

 

Aanmelden online voorlichting
doelgroep
doelgroep

De master Onderwijs & Technologie is bedoeld voor onderwijsprofessionals met een afgeronde bacheloropleiding die doordacht het onderwijs willen verrijken met digitale technologie.

omvang
omvang

De gemiddelde studielast is 20 uur per week. Per week moet je één dag beschikbaar zijn voor colleges, leerkringen, zelfstudie en opdrachten in de eigen school. Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.

In het tweede jaar is het aantal contacturen kleiner dan in het eerste jaar. Vooral in het tweede semester is er veel minder contacttijd aangezien dan het praktijkonderzoek uitgevoerd zal worden.

In het totaal bestaat deze opleiding uit 1.680 studiebelastingsuren.

investering
investering

Voor de eerstejaarsstudenten die in 2023-2024 met de opleiding starten, zijn de kosten € 8.189. Dit bedrag is opgebouwd uit het instellingsgeld van € 7.939 en de verblijfskosten voor het tweedaagse startseminar van € 250. Voor de aanschaf van boeken adviseren we je rekening te houden met een bedrag van ca. € 200 per jaar. Meer over de studiekosten en het aanvragen van de Lerarenbeurs.

toelatingseisen
toelatingseisen
 • ten minste een afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs
 • een werkplek in het onderwijs
certificering
certificering

Zodra de opleiding is geaccrediteerd door de NVAO en jij de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je de mastergraad Master of Education (MEd).

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Schoolopleider en werkveldassessor

Image about: incompany
Image about: maatwerk

Ben jij straks de onmisbare schakel tussen bestuur, leraar en student? Als leraar in het basisonderwijs kun je bij Hogeschool IPABO worden opgeleid tot schoolopleider en werkveldassessor. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de werkplekbegeleider en je begeleidt soms ook docenten binnen de school.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Tijdens de training leer je mensen beoordelen die een assessment doen. Daarnaast coördineer je afspraken tussen schoolbesturen en de lerarenopleiding over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling bij het opleiden in de school.

 

 

doelen
doelen

De schoolopleider en werkveldassessor heeft niet alleen een verbindende rol. Opleiden, begeleiden en beoordelen in de basisscholen behoren ook tot de taken. De schoolopleider en werkveldassessor draagt ervaringen binnen de besturen en opleiding over. En hij of zij beoordeelt of een student of leraar voldoet aan de gestelde eisen van een assessment en stelt vast op welk niveau de competenties zijn behaald.

omvang
omvang

Er zijn 8 bijeenkomsten van 3 uur en een studiebelasting van 224 uur.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen €1.495. Voor scholen/besturen waarmee Hogeschool IPABO een samenwerkingsovereenkomst heeft wordt de deelname via het bestuur geregeld.

certificering
certificering

Aan het eind van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat en wordt hij of zij opgenomen in het register van Hogeschool IPABO.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur
Header image

Mentor en werkplekbegeleider

Image about: hybride
Image about: incompany
Image about: maatwerk

Word mentor en leer cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen.

Ik meld mij aanDeel deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Je naam*
Ontvanger*
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Informatieblad aanvragen

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Hidden
Hidden

Als aanstaande mentor werk je tijdens deze cursus met de praktijk van je eigen school. Je leert cursisten in de praktijk te begeleiden en te beoordelen. Tijdens de opleiding ben je zelf de mentor van een student van Hogeschool IPABO.

doelen
doelen

Je leert verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatie. Je ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voorwaarden ze daadwerkelijk effectief zijn. Je maakt kennis met het onderwijsprogramma van Hogeschool IPABO. Je ontwikkelt je als werkplekbegeleider op de volgende terreinen:

 • Coaching en communicatievaardigheden
 • Begeleiden en coachen van leraren en studenten
 • Structuur van de opleiding van Hogeschool IPABO
 • Formuleren van leervragen
 • Begeleiden en evalueren van lessen van studenten

Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering, facilitering, procedures en de bijbehorende afstemming op de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor.

Doel verdiepingsprogramma

Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. Je maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij dit praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij:

 • De formulering van een onderzoeksvraag en de daarbij horende deelvragen en het opzetten van een vooronderzoek.
 • De beoordeling op de werkplek en de opleiding
doelgroep
doelgroep

Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, mentoren of directeuren die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en begeleiden van leerkrachten.

omvang
omvang

Het basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.

Het verdiepingsprogramma bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.30-17.30 uur op Hogeschool IPABO in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 12 uur.

investering
investering

De kosten per deelnemer bedragen voor het basisprogramma €995 en voor het verdiepingsprogramma €495. Voor mentoren van scholen of besturen waarmee Hogeschool IPABO een samenwerkingsovereenkomst heeft, is deze opleiding gratis.

periode
periode

Startdatum bij incompany in overleg met school en bestuur.

Adviesgesprek

Marcel van der Zee helpt
je bij het zetten van je
volgende carrièrestap!

Adviesgesprek aanvragen
Marcel van der Zee Studieadviseur