Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

MANAGEMENTOPLEIDING LEIDINGGEVENDE INTEGRAAL KINDCENTRUM (IKC)

Inleiding
Met deze opleiding verwerft u de specifieke kennis en vaardigheden waarmee u succesvol kunt functioneren als leidinggevende van een Integraal Kindcentrum.

Over de opleiding
Lokale en regionale organisaties in het primair onderwijs en de kinderopvang werken steeds vaker aan het vormgeven van Integrale Kindcentra (IKC’s). Inmiddels ontstaan op veel locaties kindcentra, waarin veelal de pedagogische ontwikkellijn van kinderen van 0 tot en met 12 jaar als uitgangspunt wordt gezien voor het handelen van pedagogisch medewerkers, begeleiders, leerkrachten, management en alle andere betrokkenen in de organisatie.

De professionals werken vanuit verschillende disciplines samen rond het kind. Een belangrijke factor bij de verdere ontwikkelingen van Integrale Kindcentra is de rol van de leidinggevende en de wijze waarop het leiderschap in de organisatie is vormgegeven. De (vaak nog) gescheiden bestuurlijke verantwoordelijkheden van de betrokken instellingen en de diversiteit in de achtergronden van de medewerkers geven een specifiek accent aan de invulling van het leiderschap en de samenwerking binnen het kindcentrum. Het leidinggeven aan en binnen een kindcentrum vraagt dan ook specifieke vaardigheden op het gebied van leiderschap.

Tijdens de opleiding Leidinggevende Integraal Kindcentrum werkt u vanuit uw eigen beroepspraktijk aan het vergroten van vaardigheden en inzichten die u in staat stellen uw leidinggevende rol binnen het kindcentrum op een adequate wijze uit te voeren.

Doelgroep
Deze opleiding is bedoeld voor: + RDO geregistreerde schoolleiders PO; +  Leidinggevenden binnen de opvang met minimaal een bachelor opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van leiderschap, bijvoorbeeld PMK.
 
Door te werken met beide doelgroepen laten we binnen deze opleiding verschillende pedagogische en didactische expertise samen komen. Dit verbinden we dit met de organisatorische kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het IKC. Simpel gezegd: leidinggevenden uit het onderwijs leren meer over de opvang en leidinggevenden uit de opvang leren meer over het onderwijs.

Programma
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: +  Wat is een IKC en relevante ontwikkelingen m.b.t. IKC (dag 1 en 2); +  Verdieping van het inhoudelijk concept en strategische verkenning (dag 3 en 4); +  Leidinggeven aan personeel binnen het IKC (dag 5); +  Persoonlijk Leiderschap in het veranderproces (dag 6); +  Organisatie en bedrijfsvoering van een IKC (dag 7); +  Eindopdracht: maken van een plan voor het eigen IKC (dag 8).
De docenten van de opleiding zijn kundig op hun vakgebied en werkzaam in de verschillende domeinen van het IKC.

Studiebelasting
De opleiding bestaat uit 8 hele dagen. De totale studietijd is 192 uur waarvan 60 uur contacttijd. De overige 132 uur besteedt u aan literatuurstudie, uitvoeren van praktijkopdrachten en onderzoek en het maken van het eindwerkstuk.

Diploma
Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma Leidinggevende IKC. Met dit diploma kunnen RDO schoolleiders zich herregistreren bij het Schoolleidersregister.

Kosten
De opleiding kost €3.835,-. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen en het arrangement.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl


Terug