Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

MANAGEMENTOPLEIDING VAKBEKWAAM

ProQualis (samenwerking iPabo met AVANS+)

Inleiding
Met de opleiding Vakbekwaam verwerft u de vaardigheden waar- mee u succesvol kunt functioneren als directeur van een schoolorganisatie. Ook voldoet u met deze opleiding aan de opleidingseisen van het Schoolleidersregister PO voor inschrijving als registerdirecteur (RDO).

De opleiding Vakbekwaam verhoogt uw vakbekwaamheid als leidinggevende, zodat u in staat bent om professioneel leiding te ge- ven aan uw team bij de organisatie- en onderwijsontwikkelingen van uw school. De opleiding verbindt theoretische kennis aan het functioneren als directeur in de praktijk. Het leren wordt concreet door het oefenen met complexe casussen. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en team- leiders uit het primair en voortgezet onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Toelatingseisen
U bent minimaal in het bezit van een diploma Basisbekwaam of een gelijkwaardig diploma. U bent werkzaam als (adjunct) directeur binnen een school.

Omvang
De opleiding duurt nominaal 1 jaar en omvat 420 uur studietijd. Er zijn 18 inhoudelijke studiedagen met een vaste leergroep. De resterende tijd besteedt u aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van werkstukken. De studielast van 448 uur staat gelijk aan 16 EC’s

Programma
Het programma van de opleiding bestaat uit de volgende leerlijnen:

  1. Richting geven, strategische beleidsvoering
  2. De organisatie inrichten, financiën
  3. Leidinggeven (aan het onderwijsprogramma)
  4. Leidinggeven (aan teams)
  5. Persoonlijk leiderschap en communicatie
  6. Methoden en technieken van onderzoek

Iedere leerlijn bevat literatuur, aandacht voor onderzoek en persoonlijk leiderschap. Daarnaast voert u praktijkopdrachten uit die de bouwstenen zijn voor de werkstukken en presentatie waarmee de opleiding wordt afgesloten. De leerlijnen zijn ook als afzonderlijke modules te volgen.

Diploma
Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het diploma Vakbekwaam Schoolleider (Masterclass I) . Met het voltooien van de opleiding Vakbekwaam ontvangt u tevens het certificaat Masterclass I van de MLO. U kun daarmee instromen in de MLO bij Masterclass II. Voor de toelating is naast het certifcaat Masterclass I een toestemming van zowel de opleiding als de werkgever een vereiste.

Registratie bij het Schoolleidersregister
Met het diploma Vakbekwaam (Masterclass I) kunt u zich registreren als register directeur onderwijs (RDO) bij het Schoolleidersregister. Om ingeschreven te kunnen worden in het Schoolleidersregister dient u bovendien in functie te zijn als directeur.

Modulair
De leerlijnen zijn in overleg ook als afzonderlijke module en in company te volgen.

Kosten
De opleiding kost €5.900,-. (inclusief tweedaagse in conferentieoord) Verder zijn de persoonlijke kosten. voor boeken en materialen ongeveer €250,-. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl

Herregistratie
Bent u eenmaal geregistreerd als schoolleider dan dient u zich elke vier jaar opnieuw te registreren. Dit kan op twee manieren: via een masteropleiding of via professionalisering op minimaal drie van de zeven professionaliseringsthema’s die hiervoor door het

Schoolleidersregister zijn vastgesteld. Schoolleiders die de ambitie hebben zich verder te ontwikkelen tot het masterniveau, bieden wij de Master leider- schap in Onderwijs (MLO) aan. Met deze opleiding of onder- delen daarvan kunt u zich herregistreren. Schoolleiders die zich verder willen professionaliseren aan de hand van de thema’s van het Schoolleidersregister, bieden wij zeven korte leergangen aan die ontwikkeld zijn aan de hand van deze thema’s. Een leergang kan apart of in combinatie met twee leergangen worden gevolgd.
Schoolleiders die zich verder willen ontwikkelen als leiding- gevende van een Integraal Kindcentrum bieden wij een nieuwe actuele opleiding 'Leidinggevende Integraal Kind- centrum (IKC)' aan. Deze opleiding omvat de elementen uit minimaal drie professionaliseringsthema’s, wat betekent dat u zich met het diploma van deze opleiding ook kunt herregistreren.

Op onze website www.ipabo.nl vindt u uitgebreidere beschrijvingen van ons aanbod voor de herregistratie.

 


Terug