Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Middenmanagement teacher leader

          

Niveau Postbachelor
Duur 10 maanden
Studiebelasting 252 SBU

 

Details opleiding

De opleiding Middenmanagement (Teacher Leader) richt zicht op het ontwikkelen van diverse aspecten van het leiderschap en is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Verandermanagement, Coachen en begeleiden, Communicatie. Persoonlijk leiderschap vormt de rode draad in de opleiding. Naast je werk als leraar vervul je (regelmatig) een rol als deelnemer of coördinator van een werkgroep of projectteam. Als coördinator geef je (tijdelijk) leiding aan een werkgroep of projectteam waarmee je een bijdrage levert aan de schoolontwikkeling. Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs welke aansluit op de visie van de school. Je inspireert en creëert betrokkenheid en eigenaarschap bij collega’s zodat een verandering of vernieuwing duurzaam kan worden doorgevoerd waardoor een blijvende bijdrage wordt geleverd aan de leerprestaties van de leerlingen.

Iets voor jou?

  • Je werkt al enkele jaren in het (speciaal) onderwijs en hebt of ambieert een coördinerende of leidinggevende taak/functie in het onderwijs;
  • Je wilt naast je groepsverantwoordelijkheid, een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling, waarmee je de schakel bent tussen het werk in de klas en de directie;
  • Je zet in op vernieuwing binnen het onderwijs en draagt daarmee bij aan schoolontwikkeling.

 

Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leraren, IB-ers, bouwcoördinatoren, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit het PO, VO en MBO. Het is van belang dat de keuze voor deze opleiding wordt ondersteund door de directie. Daarbij is het belangrijk dat u gefaciliteerd wordt om de opdrachten in de praktijk uit te kunnen voeren ter ondersteuning, verbetering en/of vernieuwing van het onderwijs en de organisatie.

Werkvorm

De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een ontwikkelassessment. Dit betreft géén toelatingsassessment. Het assessment brengt jouw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert je persoonlijke leerdoelen waaraan je wilt werken gedurende het opleidingstraject. Naast de meer traditionele leervormen (bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert regie over je eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Onderdelen van de opleiding

Verandermanagement

Je vergroot je kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, onderstromen in een organisatie en het leiding geven aan veranderingen wordt verdiept en je gaat aan de slag met een onderzoeksplan. De verschillende belanghebbenden en hun rol, ook binnen de directe omgeving van de school, worden hierin, indien van belang voor het gekozen thema, meegenomen.

Coachen en begeleiden

Het onderdeel is met name gericht op de coaching en begeleiding van teams (of deelteams).
Er wordt ingegaan op de diverse technieken en vaardigheden. Met de coachtechnieken leer je de ander(en) inzicht te krijgen in de situatie, verantwoordelijkheid te nemen en zelf te zoeken naar oplossingen. Tevens wordt aandacht besteed aan analyse en onderstromen in een organisatie.

Communicatie

Het onderdeel (tweedaagse) communicatie is gericht op kennis van en inzicht in communicatieprocessen en bijbehorende sturingskenmerken, waaronder verschillende typen feedback en de effecten daarvan in professionele organisaties. Wat is jouw visie op communicatie en daarbij de herkenbaarheid van jouw communicatiegedrag en de effecten daarvan op anderen. Je werkt met eigen casussen om vervolgens expliciet te kunnen maken wat de effecten voor jou zijn op het vlak van persoonlijk leiderschap en communicatie.

Studiebelasting

Niveau opleiding: Postbachelor .De opleiding duurt 10 maanden, heeft een studiebelasting van
252 uur en omvat 8 contactbijeenkomsten van 3 uur. De tweedaagse omvat 4 dagdelen in een conferentieoord. De resterende tijd besteed je aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

Studiekosten          

Opleidingskosten: € 1.995,- en arrangementskosten: € 95,00
Opleidingskosten voor de tweedaagse € 995,-
Geen arrangementkosten bij volgen van de hele opleiding (inclusief tweedaagse)
Voor de kosten ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. In de opleiding maken we gebruik van aanbevolen literatuur en werken we met een digitale omgeving.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een twee beroepsproducten en een persoonlijk ontwikkelplan
als afsluiting van de tweedaagse. Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het postbachelor IPabo-diploma Middenmanagement (Teacher Leader).

Resultaat

Na afronding ben je in staat om:
•    Vanuit gespreid leiderschap leiding te geven aan een projectteam of werkgroep;
•    Inhoudelijk verandertrajecten te leiden, welke aansluiten bij de strategie, missie en visie van de school.
•    Zorg te dragen dat veranderingen duurzaam doorgevoerd kunnen worden;
•    De verbinder tussen de schoolleiding en het werk in de klas te zijn;
•    Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de feitelijke vertaling naar de klas.
 
Contact

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.

Vragen van organisatorische aard en aanmelding:

Els Olthof, e-mail: e.olthof@ipabo.nl. telefoon: 020-4802963.

Stuur een mail naar e.olthof@ipabo.nl om het rooster 2020-2021 voor deze opleiding te ontvangen. Vragen over de inhoud en het programma van de opleiding: Ben Snoeijink, e-mail: b.snoeijink@ipabo.nl. Mobiel: 0646015333

Aanmelding en inschrijving

Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels te klikken op de button ‘ik wil me inschrijven’. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.
Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.

 


Terug