Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

MANAGEMENTOPLEIDING ORIENTATIE OP LEIDERSCHAP

ProQualis (samenwerking iPabo met Avans) 

Leraren geven dagelijks leiding aan een groep kinderen en werken samen met collega’s. Het leraarschap vraagt competenties waarvan er een aantal in de basis overeenkomt met die van een leidinggevende. Waarom niet eens onderzoeken of leidinggeven aan een school iets voor u is? Het aantal leidinggevende taken en functies in het primair onderwijs is nog steeds groeiende. Dat is ook logisch want leidinggeven aan een schoolorganisatie is een uitdagende opdracht. Het onderwijs wordt steeds complexer, scholen worden groter, het beeld van één leidinggevende per school verdwijnt. Het spreiden van leiderschap is een belangrijk item voor de toekomst.

Doelen
Het werven en opleiden van leidinggevenden. Aandacht voor: oriënteren op management, onderhouden van het leidinggeven, komen tot excellent niveau op één of meer competenties. We bieden potentiële leidinggevenden een traject oriëntatie op leiderschap aan waarmee beter zicht gekregen wordt op de eigen leidinggevende capaciteiten.

Doelgroep
De opleiding is bestemd voor: leraren , (bouw-) coördinatoren of teamleiders.

Programma

Intake en criteriumgericht interview:
Voorafgaand aan het traject vindt een criteriumgericht interview plaats met u waarin ambitie, loopbaan en loopbaanwensen worden toegelicht en waar we samen verkennen over welke kennis,
attitude en vaardigheden een manager moet beschikken en welke persoonskenmerken hierbij passen. Aan de hand van de uitkomsten van de Big Five (een persoonlijkheidsvragenlijst) en een
Reflector 360° (gedragskenmerken) kijken we naar uw persoonlijkheid en onderzoeken we wat de ontwikkelbaarheid is van uw competenties. U ontvangt een verslag van het gesprek.

Inhoud
We laten u kennis maken met theorie, inzichten en vaardigheden met betrekking tot leidinggeven in het onderwijs. Van de deelnemers zal gevraagd worden te reflecteren op eigen ervaringen en deze te verbinden met theorie en op grond hiervan beslissingen te nemen voor het eigen handelen. Reflecteren is voorwaarde om een onderzoekende houding te ontwikkelen. Onderwerpen: leidinggeven in de context van de eigen schoolorganisatie; communicatie en organisatie op bouwniveau en schoolniveau; stijlen van leidinggeven; onderwijskundig leiderschap; school en omgeving

Loopbaangesprek
Een individueel loopbaangesprek over aanleg en persoonlijkheid met een advies voor verdere scholing.

Schoolbezoeken
Het bezoeken van de school van de deelnemer. Dit om een goed beeld te krijgen van de context van de potentiële leidinggevende en om te kunnen adviseren over de mogelijkheden voor de verdere
ontwikkeling binnen de schoolcontext. We bespreken onder andere op welke wijze de werkplekopdrachten worden uitgewerkt binnen de eigen school.

Omvang
Het traject omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur. Intake, schoolbezoek, loopbaangesprek in overleg en
de bijeenkomsten op woensdagen van 14.00-17.30 uur. De inhoudelijke bijeenkomsten volgt u met een vaste leergroep. Verder besteedt u tijd aan literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van werkstukken.

Certificaat
Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het certificaat Oriëntatie op leiderschap.

Kosten
De opleiding kost € 1.995 per deelnemer Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen: ongeveer € 150. Deze opleiding kan ook als incompany project van één of meerdere
schoolbesturen aangeboden worden. Data, kosten en locatie zijn dan in overleg op basis van een offerte.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met de docent: Ben Snoeijink, b.snoeijink@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.


Terug