Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

MANAGEMENTOPLEIDING SCHOOLLEIDER BASISBEKWAAM

 

Niveau  Postbachelor
Duur 10 maanden
Studiebelasting 420 SBU


 
Details opleiding

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam richt zich op ontluikend leiderschap en is gericht op het niveau van bouwcoördinatoren, sectiehoofden, teamleiders en adjunct directeuren. Als toekomstig schoolleider verwerf je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het PO, VO en MBO. Je verbreedt jouw horizon en leert de taal van management en leiderschap verstaan. Je maakt kennis met de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het leiderschap en leert collega’s te ondersteunen en te begeleiden in hun werk en hun functioneren in een team.
De opleiding bestaat uit de onderdelen verandermanagement, onderwijsorganisatie, coachen en communicatie. Naast deze onderdelen wordt er aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap en praktijkonderzoek. De inhoud is gericht op het ontwikkelen van een visie op onderwijs waarbij jouw persoonlijke leiderschap centraal staat. Daarnaast richt de opleiding zich op het verwerven van kennis en vaardigheden om deze visie vorm te geven bij het inrichten van de onderwijsorganisatie en het leidinggeven aan individuele leraren en teams.

Iets voor jou?


•    Ben jij of heb je de ambitie om adjunct-directeur, teamleider, locatieleider, conrector of directeur in het PO, VO of MBO te worden?;
•    Wil jij de inhoudelijke en beheersmatige aspecten van het onderwijskundig leiderschap (nog) beter onder de knie krijgen?;
•    Wil jij je registreren in het schoolleidersregister PO of VO?

Praktische informatie

Doelgroep

Doelgroep: De opleiding is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, bouwcoördinatoren ,teacher leaders, sectiehoofden, locatieleiders en teamleiders uit zowel het PO, VO als MBO
 
Wat zijn de toelatingseisen?

Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:
•    Je bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelorsdiploma;
•    Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren;
•    Bij de start van de opleiding neem je deel aan een ontwikkelassessment.

Hiermee geef je richting aan jouw persoonlijke ontwikkeling;

•    Op basis van relevante werkervaring, jouw huidige rol in de organisatie, eerder behaalde onderdelen van Middenmanagement (Teacher Leader) of andere relevante Master- en/of leiderschapsopleidingen bestaat de mogelijkheid om de opleiding meer op maat te doorlopen.

Werkvorm

De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een ontwikkelassessment. Dit betreft géén toelatingsassessment. Het assessment brengt jouw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert je persoonlijke leerdoelen waaraan je wilt werken gedurende het opleidingstraject. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht. Naast de meer traditionele leervormen (bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert regie over je eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor jouw leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt je ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie.

Action Learning

Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Naast de contactbijeenkomsten vindt een deel van het leren ook plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee sluiten we aan bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw. Je voert de regie over je eigen ontwikkeltraject waarbij je 24/7 kunt leren waar, wanneer en met wie je dat wilt.

Studiebelasting

Niveau opleiding: Postbachelor .De opleiding duurt 10 maanden, heeft een studiebelasting van
420 uur. Naast de contactbijeenkomsten wordt de resterende tijd besteed aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.
 
Studiekosten          

Opleidingskosten: € 5.100,- en arrangementskosten: € 595,-
Voor de kosten ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. In de opleiding maken we gebruik van aanbevolen literatuur en werken we met een digitale omgeving.

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam.
Registratie bij het Schoolleidersregister
Met het diploma Schoolleider Basisbekwaam kun je je registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister PO. Werk je in het VO, dan kun je jezelf registreren in het Schoolleidersregister VO. De beroepsgroep in het MBO kent op dit moment (nog) geen register.

Resultaat

Na het afronden van de opleiding heb je meer inzicht, kennis en vaardigheden verworven om succesvol aan de slag te gaan als ondernemende en innovatieve onderwijsleider. Vanuit je eigen visie en strategische doelstellingen kun je leidinggeven aan het onderwijsproces. Je toetst de effectiviteit en kwaliteit van je school en adviseert waar nodig bij mogelijke verbeteringen.

Contact

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken. Vragen van organisatorische aard en aanmelding: Els Olthof, e-mail: e.olthof@ipabo.nl. telefoon: 020-4802963.
 
Stuur een mail naar e.olthof@ipabo.nl om het rooster 2020-2021 voor deze opleiding te ontvangen. Vragen over de inhoud en het programma van de opleiding : Ben Snoeijink, e-mail: b.snoeijink@ipabo.nl. Mobiel: 0646015333

Aanmelding en inschrijving

Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels te klikken op de button ‘ik wil me inschrijven’. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.
Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.

 

 


Terug