Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission
 

MANAGEMENTOPLEIDING SCHOOLLEIDER VAKBEKWAAM

 

Niveau Postbachelor
Duur 10 maanden
Studiebelasting 448 SBUDetails opleiding

Directeuren van onderwijsorganisaties houden zich meer dan ooit bezig met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt van hen bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leiderschap verwacht. Ze worden geacht een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. De inhoud van de opleiding komt in grote mate overeen met de inhoud van Masterclass l van de masteropleiding Leiderschap in Onderwijs (MLO).  Dat betekent dat je naast onderwijskundig leiderschap ook aan slag gaat met onderwerpen als strategische beleidsvoering, ondernemerschap, innovatie en financiële bedrijfsvoering. In deze opleiding Vakbekwaam verwerf je de kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief schoolleider met een nieuwsgierige blik naar buiten gericht. Hierdoor ben je klaar voor alle volgende innovaties die de komende jaren ongetwijfeld gaan plaatsvinden.

Iets voor jou?

  • je werkt als (adjunct-) directeur, locatieleider of teamleider in het  basis-, voortgezet of mbo onderwijs;
  • Je hebt ervaringen met leidinggeven aan een team of sectie;
  • je wilt jezelf verder professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende;
  • Je wilt je registreren in het schoolleidersregister PO of schoolleidersregister VO.


Praktische informatie

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor directeuren, locatieleiders en teamleiders uit onderwijs, die zich verder willen professionaliseren als vakbekwaam leidinggevende.

Wat zijn de toelatingseisen?

  • Je bent werkzaam als (adjunct) directeur, locatieleider of teamleider in het basis-, voortgezet of mbo onderwijs;
  • Je hebt ervaring met leidinggeven aan team of sectie;
  • Daarnaast maakt een ontwikkelassessment en/of intakegesprek deel uit van de plaatsingsprocedure. Hiermee geef je richting aan de ontwikkelingsdoelen tijdens de opleiding.

 

Werkvorm

De opleiding start met een online ontwikkelassessment aan de hand van een ontwikkelassessment. Dit betreft géén toelatingsassessment. Het assessment brengt jouw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert je persoonlijke leerdoelen waaraan je wilt werken gedurende het opleidingstraject. De opleiding Schoolleider vakbekwaam leidt jou op tot registerdirecteur (RDO) (SVRO). De iPabo werkt met ervaren docenten, die naast hun werkzaamheden voor de iPabo vaak zelf ook werkzaam zijn als leidinggevende binnen het onderwijs. De opleiding is, naast relevante literatuur en theoretische achtergrond, vooral praktisch ingericht.

Leerteams

Naast de nieuwe kennis en begeleiding die je ontvangt vanuit de opleidingsdocenten is het leren van en met elkaar en de toepassing binnen de eigen organisatie een belangrijk uitgangspunt binnen de opleiding. Je werkt hiervoor in kleinere leerteams die elkaar voorzien van feedback en die samen regelmatig hun bevindingen presenteren tijdens de opleidingsbijeenkomsten. Binnen de leerteams vindt ook intervisie plaats.

Casuïstiek vanuit jouw eigen praktijk

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt jouw ervaringen en inzichten met de docent en de andere deelnemers. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en je vakgebied.

Action Learning

Een vorm van leren waarbij een groep deelnemers van en met elkaar leert door het bespreken van urgente en belangrijke problemen. Hierbij hoort ook het ondernemen van acties, het zoeken naar nieuwe paden, risico’s nemen en experimenteren. Oftewel leren door doen en ervaren, gecombineerd met systematische reflectie gekoppeld aan de eigen prestaties op de werkvloer.

Social learning

Voor de contactbijeenkomsten bestudeer je zelfstandig de leerstof. Je formuleert leervragen voor deze bijeenkomsten en deelt ervaringen en inzichten via het digitale platform. Je praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt online de basis voor de discussie en interactie met elkaar. Op niveau kun je met docenten en mededeelnemers sparren over ontwikkelingen binnen je organisatie en het vakgebied. Omdat we gezamenlijk online al discussies voeren over de lesstof, komt iedereen beter voorbereid naar de bijeenkomsten. Het aantal bijeenkomsten is hierdoor ook iets verminderd ten opzichte van eerdere jaren. Daarvoor is je bijdrage binnen social learning in de plaats gekomen. Je bepaalt hierdoor steeds meer zelf wanneer je leert en contact zoekt met de groep.

Studiebelasting

Niveau opleiding: Postbachelor .De opleiding duurt 10 maanden, heeft een studiebelasting van
448 uur. Naast de contactbijeenkomsten wordt de resterende tijd besteed aan literatuurstudie, praktijkopdrachten, intervisie en het maken van beroepsproducten.

Studiekosten           

Opleidingskosten: € 6.130,- en arrangementskosten: € 595,-. Voor de kosten  ontvang je bij aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. In de opleiding maken we  gebruik van aanbevolen literatuur en werken we met een digitale omgeving.

Diploma

Wanneer je de opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam. Met dit diploma mag je later doorstomen naar de master Leiderschap in Onderwijs. Voorwaarde hierbij is wel dat je dan ook daadwerkelijk functioneert als directeur.

Registratie bij het schoolleidersregister

Met het diploma is het mogelijk je te registreren als register directeur onderwijs (RDO) in het schoolleidersregister PO (SPRO) of aan te melden in het schoolleidersregister VO (SRVO).

Resultaat

Met de opleiding Schoolleider vakbekwaam verwerf je kennis en vaardigheden om succesvol te opereren als ondernemend en innovatief schoolleider met een nieuwsgierige naar buiten gerichte blik.

Contact

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons te zoeken.

Vragen van organisatorische aard en aanmelding:
Els Olthof, e-mail: e.olthof@ipabo.nl. telefoon: 020-4802963.

Stuur een mail naar e.olthof@ipabo.nl  om het rooster 2020-2021
voor deze opleiding te ontvangen

Vragen over de inhoud en het programma van de opleiding :
Ben Snoeijink, e-mail: b.snoeijink@ipabo.nl. Mobiel: 0646015333

Aanmelding en inschrijving

Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels te klikken op de button ‘ik wil me inschrijven’. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.
Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.

 


Terug