Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

HBO-MASTER LEIDERSCHAP IN ONDERWIJS (MLO)

In samenwerking met AVANS+

Inleiding
Na het volgen van de opleiding MLO bent u als schoolleider in staat om op een financieel gezonde basis en met zorg voor kwaliteit een onderwijsorganisatie te leiden. Vanuit een lange termijn visie en met een naar buiten gerichte blik weet u op een ondernemende en innoverende manier uw onderwijsorganisatie verder te ontwikkelen.

Over de opleiding
Onderwijsorganisaties worden steeds vaker met dynamische ex- terne verwachtingen geconfronteerd. Directeuren en bestuurders dienen in toenemende mate hun blik naar buiten te richten om samen met de omgeving tot goed onderwijs te komen. Ze passen zich voortdurend aan aan nieuwe wet- en regelgeving en ‘concurreren’ door middel van nieuwe organisatievormen door fusies en samenwerkingen met andere organisaties. Directeuren en bestuurders dienen zich hierdoor meer dan ooit bezig te houden met politieke invloeden, samenwerking, positionering, krimp en groei, innovatie en exploitatie. Er wordt verwacht dat ze als bedrijfsmatig, ondernemend en naar buiten gericht leider optreden en in staat zijn om een lerende organisatie te ontwikkelen en innovaties te initiëren.

Dit vraagt om aangepaste vaardigheden. De master ‘Leidinggeven in Onderwijs’ heeft tot doel om directeuren en bestuurders te professionaliseren op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemerschap en innovatiemanagement, HR en organisatieontwikkeling.

Doelgroep
De opleiding is voor ambitieuze directeuren en bestuurders die zich naast het onderwijskundigleiderschap verder willen bekwamen op gebieden als ondernemerschap en innovatie, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Zij willen hierbij ook leren van kennis en ervaringen uit andere sectoren dan het onderwijs.

Toelatingseisen

  • U bent in het bezit van minimaal een hbo-bachelordiploma;
  • U hebt drie jaar werkervaring als directeur of bestuurder in het onderwijs.
  • U bent in staat om vanaf de start van de opleiding studie- opdrachten op bovenschools niveau uit te kunnen voeren binnen de eigen werkomgeving.


Programma
De opleiding is opgebouwd uit vier masterclasses van elk 16 EC’s. De eerste drie masterclasses bestaan elk uit drie inhoudelijke modules, de laatste masterclass betreft de afstudeerfase. De inhoudelijke modules worden ondersteund door de twee doorlopende leerlijnen, Persoonlijk Leiderschap (PL) en Methoden en Technieken van Onderzoek (MTO). De inhoud van het programma is gericht op de kernthema’s: leiderschap, bedrijfsvoering, ondernemerschap, organisatieontwikkeling en innovatie. Elke module bestaat uit een combinatie van contactonderwijs, literatuurstudie, praktijkopdrachten en werken aan toetsopdrachten in de vorm van businessprojecten

Masterclass l: Strategisch richten
Bestaande uit: de module Richting geven, de module Organiseren en de module Leidinggeven aan de onderwijsorganisatie
Masterclass ll: Leren en veranderen
Bestaande uit de module Ondernemen in een dynamische omgeving, de module Ontwikkelen van de interne organisatie en de Module Leidinggeven aan verandering
Masterclass lll: Innoveren en ondernemen
Bestaande uit: de module Strategisch handelen en communiceren, module l Leidinggeven aan innovatie en module ll Leiding- geven aan innovatie.
Masterclass lV: de afstudeerfase.
Daarnaast de ondersteunende leerlijnen Persoonlijk Leiderschap en Methode en Technieken van Onderzoek

De masterclasses hebben een vaste volgorde en bouwen op in niveau en complexiteit. Dit komt ondermeer tot uitvoering in de businessprojecten. In deze projecten voeren deelnemers een integrale praktijkopdracht uit, waar inhoud, onderzoek en persoonlijk leiderschap samenkomen. Het eerste businessproject wordt individueel uitgevoerd binnen de eigen werkomgeving, het twee- de buiten de eigen werkomgeving maar binnen het onderwijs en het derde businessproject betreft een integraal innovatieproject buiten de onderwijssector.

Studietijd en EC’s
De totale opleiding duurt nominaal 2,5 jaar en omvat een studietijd van 1792 uur. Dit staat gelijk aan 64 EC’s. Elke masterclass heeft een doorlooptijd van acht maanden en omvat 12 contactbijeen- komsten van twee dagdelen. De vierde masterclass, het afstuderen, bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van een onderzoeksverslag en de het schrijven van eindopdracht (theses). Hierbij wordt u ondersteund door een afstudeerbegeleider.

Certificaten en diploma
Wanneer u een masterclass succesvol heeft afgerond ontvangt u een diploma. Wanneer u het volledige programma succesvol heeft afgerond, ontvangt u het master getuigschrift van MLO. U bent dan gerechtigd de graad Master of Arts te voeren.

Temporisering
De opbouw van de MLO maakt het mogelijk dat u de opleiding in
uw eigen tempo volgt. De nominale studietijd is 2,5 jaar. Indien gewenst kunt u tussen de masterclasses ook een pauze nemen en zo de totale studie over een langere periode verdelen.

Registratie voor het Schoolleidersregister PO
De MLO is een nieuwe opleiding en NVAO geregistreerd. Hiermee voldoet de opleiding ook aan de eisen van registratie en herregistratie veiligstellen en nog niet gaan voor een volledige master, dan kunt u ook volstaan met het volgen van de eerste Masterclass. Ook die voldoet aan de herregistratie eisen van het schoolleidersregister.

Kosten
De MLO opleiding kost €19.880,-. Wilt u alleen masterclass I volgen voor uw herregistratie, dan zijn de kosten €6.100,-. Kosten voor literatuur en arrangement zijn hierbij niet inbegrepen.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl

 


Terug