Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

POST HBO-OPLEIDING SPECIALIST WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE/ ONDERZOEKEND EN ONTWERPEND LEREN (W&T/OOL) EN TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS (TKO)

Inleiding
Deze opleiding leidt op tot specialist Wetenschap en Technologie/ Onderzoekend en ontwerpend Leren (W&T/OOL). Deze specialist is bekend met W&T inhoud en methodiek en weet waar inhou- delijke ondersteuning te vinden is. De specialist is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van veranderkunde en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden tot specialist wetenschap en  technologie  /  onderzoekend  en ontwerpend leren (W&T/OOL). Een specialist W&T/OOL heeft minimaal 2 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs en affiniteit met onderzoekend en ontwerpend leren.

Doelen
Het leren kennen van de vakinhoud en vakdidactiek van (W&T/OOL). Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding:

  • het leergebied W&T, en toekomstgericht onderwijs met name 21e eeuwse vaardigheden, bronnen, leerlijnen en instrumenten;
  • de didactiek van onderzoekend leren en ontwerpend leren, inspelen op en begeleiden van -leerlingen;
  • W&T voor specifieke groepen zoals het jonge kind en (hoog)begaafden;
  • de integratie van W&T met andere domeinen/ leergebieden (onder andere taal, rekenen en ICT-toepassingen).

Er wordt gebruik gemaakt van actuele literatuur. Op de bijeenkomsten wordt voortdurend de relatie met de eigen praktijk gelegd. Het leren coachen van een collega tijdens een les W&T/ OOL.
Het maken van een veranderplan voor de schoolontwikkeling op het gebied van W&T/OOL en het ondersteunen van de veranderingen.


Omvang
De opleiding omvat 17 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur onder leiding van de deelnemende scholen of geregeld door deelnemers zelf en een werkbezoek in Nederland zoals een conferentie. De studielast van de opleiding  is ongeveer 200 uur. Bijeenkomsten zijn op woensdagmiddagen, verspreid over 15 maanden. De opleiding start in september 2019 en loopt tot november 2020.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €150,-. De kosten van het werkbezoek zijn niet inbegrepen in de prijs.

Verdieping

Het verdiepingstraject is bestemd voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en worden door de directie en de rest van het team aangesproken op het specialisme.
In het verdiepingstraject leert u om samen met collega-leerkrachten en studenten op de werkplek binnen een PLG te leren van en met elkaar en om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten middels het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Omvang
De verdieping omvat 4 bijeenkomsten van 3 uur.

Kosten
€795,-.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met de docenten: Edith Louman, e.louman@ipabo.nl of Martijn Weesing, m.weesing@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.


Terug