Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

POST HBO-OPLEIDING GEDRAGSPECIALIST

Inleiding
De meeste leerkrachten hebben (in de loop van de jaren) wel een keer met gedrag vraagstukken in een groep of een complexe leerling te maken gehad. Als leerkracht weet u dat die ervaring enerzijds een uitdaging kan zijn, anderzijds pijn, twijfel en onmacht veroorzaakt bij u en/of de groep en/of het kind.
Deze opleiding biedt u de gelegenheid om de eigen professionaliteit te verstevigen en op genuanceerde en bemoedigende wijze oplossingen te bieden op verschillende gedragsvraagstukken binnen de school.
Na succesvolle afronding van de leerroute+ ontvangt u een CPION-geregistreerd post-hbo-diploma: De gedragsspecialist.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die een andere kijk op het ontstaan van en omgaan met leerlingen met gedragsproblemen willen.

Doelen
De opleiding kent twee leerroutes. De eerste leerroute bestaat uit 19 bijeenkomsten en geeft u voldoende basiskennis op het ontstaan van en omgaan met leerlingen met gedragsvraagstukken. De tweede leerroute, leerroute+, bestaat uit 33 bijeenkomsten en bieden u een extra verdieping met veranderkunde en lesson studies.

 

Leerroute Inhoud van de bijeenkomsten Aantal
  Gedragsondersteuning 12
  Collectief onderzoek 4
  Intervisie PLG 2
Leerroute + (extra bijeenkomsten)
  Gedragsondersteuning in de groep / school 4
  Veranderkunde 4
  Lesson Study 6
Beide routes Diplomering 1

 

In de bijeenkomsten Gedragsspecialist ontwikkelt u visie, houding en vaardigheden, die nodig zijn om professioneel om te kunnen gaan met gedragsvraagstukken in uw groep/school. Op basis van een bijgehouden verwonderingsdagboek en portfolio schrijft u aan het einde van de opleiding een eindreflectie.

De bijeenkomsten collectief onderzoek zijn gericht op: (collectief) praktijkgericht onderzoek, het (bege)leiden van een professionele leergemeenschap (PLG) op de werkplek/binnen het eigen school- bestuur en het begeleiden van een onderzoek van een student  op de werkplek. Ook zijn er intervisiebijeenkomsten gericht op het voortzetten van het collectief onderzoek binnen de eigen PLG.

In de leerroute + volgt u naast het voorgaande aanbod óók bijeenkomsten Veranderkunde. Deze bijeenkomsten richten zich op het samenwerken en een proactieve (soms leidende) rol nemen binnen de PLG.
In de bijeenkomsten Lesson study van de leerroute+ overdenkt u samen met uw medecursisten een pedagogisch middel/werk- wijze. Het doel is het versterken van het handelingsrepertoire door reflectie op eigen filmbeelden.

Omvang
U kiest uit één van de twee leerroutes. U kunt kiezen uit 19 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 15.00 - 18.00 uur. Of u kiest uit een uitgebreidere variant; de leerroute+. De totale studietijd bedraagt 420 uur. Het doen van onderzoek en het begeleiden van een professionele leergemeenschap beslaat  in beide leerroutes een groot deel van de zelfstudietijd.
De leerroute+ bestaat uit 33 bijeenkomsten. Een aantal woensdagavonden (van 18.30 - 21.30 uur) zijn hiervoor gereserveerd. In de avondbijeenkomsten vindt vooral Lesson study plaats, waarbij gebruik gemaakt wordt van blended learning. Na succesvolle af- ronding van de leerroute+ ontvangt u een geregistreerd post-hbo-diploma: Gedragsspecialist.
De opleiding start weer in september 2021 en duurt tot  november 2022. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen in Amsterdam of bij in company in overleg eigen locatie. Afhankelijk van de leerroute die u kiest volgt u 19 of 33 bijeenkomsten.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen voor de eerste leerroute €2995,-.
De kosten voor de leerroute+ bedragen €4995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €150,-.

Meer informatie
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

Aanmelding en inschrijving
Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels te klikken op de button ‘ik wil me inschrijven’. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.
Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de algemene voorwaarden.

 


Terug