Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

POST HBO-OPLEIDING GODSDIENST EN LEVENSBESCHOUWING

Inleiding
Bijna iedere leerkracht heeft binnen zijn of haar groep te maken met kinderen die ook in religieus of levensbeschouwelijk opzicht van elkaar verschillen: kinderen met een christelijke achtergrond (rooms katholiek of protestants christelijk); kinderen die van huis uit islamitisch opgevoed worden; kinderen van die de ouders wel met levensbeschouwelijke of religieuze zaken bezig zijn, maar zich niet thuis voelen bij een bestaande religieuze traditie; of kin- deren bij wie thuis weinig of geen aandacht is voor religieuze of levensbeschouwelijke zaken. Als interreligieuze pabo wil Hoge- school iPabo oog hebben voor deze levensbeschouwelijke en religieuze diversiteit binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die nog niet in het bezit zijn van het diploma godsdienst /levensbeschouwing. Affiniteit met en interesse in het onderwerp wordt verondersteld.

Doelen
Gebruik van verhalen, theorie en werkvormen binnen het vak godsdienst/levensbeschouwing, waarbij de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen en de levensbeschouwelijke identiteit van de school aan de orde gesteld worden. Met een specialisatie na bovengenoemde nascholing kan uiteindelijk één van de vier diploma’s worden gehaald:
de Akte voor katholiek primair onderwijs;
het diploma Christelijk Basisonderwijs;
het diploma Islamitisch Basisonderwijs;
het diploma Godsdienst/ Levensbeschouwing in de religieus diverse klas.

Omvang
We gaan graag met scholen in gesprek om een aanbod op maat te verzorgen. De opleiding biedt zowel inhoudelijke verdieping als verrijking op het gebied van het handelingsrepertoire van de leer- kracht.

Kosten
Afhankelijk van de gewenste opleiding.

Meer  informatie
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

 


Terug