Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

POST HBO-OPLEIDING REKENSPECIALIST

Inleiding
De post hbo-opleiding rekenspecialist richt zich op het opleiden van leerkrachten (speciaal) basisonderwijs voor de taak van rekenspecialist in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een rekenspecialist is gericht op het actief bevorderen van de kwaliteit van het rekenonderwijs door collega’s te ondersteunen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van rekenonderwijs

Doelen
U ontwikkelt zich vakinhoudelijk als rekenspecialist U werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het rekenonderwijs op de eigen school.

Inhoud
De opleiding bestaat uit twee modules van 6 bijeenkomsten:

  1. Gecijferdheid, vakinhoud,  (vak)didactische,  pedagogische implicaties en collegiale consultatie in groep 1 tot en met 5
  2. Gecijferdheid, vakinhoud,  (vak)didactische,  pedagogische implicaties en collegiale consultatie in groep 6 tot en met 8


Tijdens de opleiding voert u een aantal onderzoekjes uit in uw school. Het is dus belangrijk dat uw directie u faciliteert om opdrachten in de school te kunnen uitvoeren. U voert onder andere opdrachten uit om het rekenonderwijs in de school in kaart te brengen. In de opleiding wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen van de deelnemers: de praktijk in de klas, de vakdidactiek, het eigen didactisch handelen met de kinderen.

Het volgen van de beide modules levert het door het lerarenregister erkende certificaat rekenspecialist op.

Omvang
Per module zijn er 6 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder per module een bijeenkomst voor presenteren. U kunt zich ook inschrijven voor één van de modules. De totale studiebelasting per module bedraagt 84 uur. De opleiding start in september 2019 op Hogeschool iPabo te Amsterdam of Alkmaar. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten de modules in company uit te voeren.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €995,- per module en voor de modules gezamenlijk €1.990,- De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €95,- per module.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met Jan Willem van Slijpe, j.w.van.slijpe@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

POST HBO-OPLEIDING REKENCOÖRDINATOR

Inleiding
Het volgen van de opleiding rekenspecialist en het onderdeel leiding geven aan veranderingen levert het door het lerarenregister erkende certificaat rekencoördinator op. De totale opleiding richt zich op het opleiden van leerkrachten (speciaal) basisonderwijs voor de taak van rekencoördinator in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het rekenonderwijs, stelt het beleid op in samenspraak met de directie en ondersteunt collega’s bij het vormgeven van het rekenonderwijs

Leidinggeven aan veranderingen
Doelen
U werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het onder- wijs op de eigen school. U stelt in samenspraak met de directie, en een beleidsplan op gericht op kwaliteitsverbetering en geeft samen met collega’s uitvoering aan dit plan.

Inhoud
Onderdelen onder andere:

  • gespreid leiderschap: de positie van de coördinator in de school
  • beleid maken en organiseren (de schoolorganisatie onder de loep)
  • leiding geven aan veranderingen
  • collega’s ondersteunen, omgaan met weerstanden


Omvang
Deze module omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder een bijeenkomst voor presenteren. De totale studiebelasting van deze module bedraagt 84 uur. De opleiding start in september 2019   op Hogeschool iPabo te Amsterdam of Alkmaar. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten de modules in company uit te voeren.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €995,- De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €95,-.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met Jan Willem van Slijpe, j.w.van.slijpe@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

VERDIEPING/ PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN

Doelen
Het verdiepingstraject is bestemd voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist of coördinator op het gebied van taal of rekenen. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en/ of coördinator en worden door de directie en de rest van het team aangesproken op het specialisme.

In het verdiepingstraject leert u om samen met collega-leerkrachten en studenten op de werkplek binnen een professionele leer- gemeenschap te leren van en met elkaar en om veranderingen   of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zet-   ten middels het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Kijk voor meer informatie over de verschillende verdiepingstrajecten op de website: www.ipabo.nl/verdieping

Omvang
Het verdiepingstraject omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder een bijeenkomst voor presenteren. De totale studiebelasting bedraagt 84 uur. De opleiding start in september 2019 op Hoge- school iPabo te Amsterdam of Alkmaar. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten het verdiepingstraject in company  uit te voeren.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €995,- De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €95,-

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met de lector Rekenen, Ronald Keijzer, r.keijzer@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

 


Terug