Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

SPECIALIST WETENSCHAP TOEKOMSTGERICHT ONDERWIJS

Inleiding
Deze opleiding leidt op tot specialist Specialist Toekomstgericht Onderwijs. Deze specialist is bekend met de inhoud en methodiek en weet waar inhoudelijke ondersteuning te vinden is. De specialist is vakdidactisch deskundig, overziet mogelijke integratie met andere vakgebieden, is bekend met principes van veranderkunde en begeleiding van collega’s en werkt samen met andere specialisten in de schoolorganisatie.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, die opgeleid willen worden tot Specialist Toekomstgericht Onderwijs.  Een specialist heeft minimaal 2 jaar ervaring als leerkracht basisonderwijs en affiniteit met onderzoekend en ontwerpend leren.

Doelen
Het leren kennen van de vakinhoud en vakdidactiek van Specialist Toekomstgericht Onderwijs. Onderwerpen die aan bod komen in de opleiding:

  • het leergebied Specialist Toekomstgericht Onderwijs, en toekomstgericht onderwijs met name 21e eeuwse vaardigheden, bronnen, leerlijnen en instrumenten;
  • de didactiek van onderzoekend leren en ontwerpend leren, inspelen op en begeleiden van -leerlingen;
  • voor specifieke groepen zoals het Jonge kind en (hoog)begaafden;
  • de integratie met andere domeinen/ leergebieden (onder andere taal, rekenen en ICT-toepassingen).

Er wordt gebruik gemaakt van actuele literatuur. Op de bijeenkomsten wordt voortdurend de relatie met de eigen praktijk gelegd. Het leren coachen van een collega tijdens een les Specialist Toekomstgericht Onderwijs.Het maken van een veranderplan voor de schoolontwikkeling op het gebied van Specialist Toekomstgericht Onderwijs en het ondersteunen van de veranderingen.

Omvang
De opleiding omvat 17 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast 4 intervisiebijeenkomsten van 2 uur onder leiding van de deelnemende scholen of geregeld door deelnemers zelf en een werkbezoek in Nederland zoals een conferentie. De studielast van de opleiding  is ongeveer 224 uur. Bijeenkomsten zijn op woensdagmiddagen. De opleiding start in september 2021 en loopt tot november 2022.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €2.995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €150,-. De kosten van het werkbezoek zijn niet inbegrepen in de prijs.

Verdieping
Het verdiepingstraject is bestemd voor leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die afgelopen cursusjaren zijn opgeleid tot specialist op een bepaald gebied. Zij hebben binnen de school de rol van specialist en worden door de directie en de rest van het team aangesproken op het specialisme.
In het verdiepingstraject leert u om samen met collega-leerkrachten en studenten op de werkplek binnen een PLG te leren van en met elkaar en om veranderingen of onderwijsvernieuwing in de klas of op school in gang te zetten middels het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.

Omvang
De verdieping omvat 4 bijeenkomsten van 3 uur.

Kosten
€795,-.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met de docenten: Edith Louman, e.louman@ipabo.nl of Martijn Weesing, m.weesing@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

Aanmelding en inschrijving
Inschrijving voor één van de opleidingen of cursussen kunt u doen middels te klikken op de button ‘ik wil me inschrijven’. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst. Bij overboeking van het aantal inschrijvingen wordt u op een wachtlijst geplaatst. Komt er een plaats vrij, dan worden de ingeschrevenen in volgorde hiervoor benaderd.
Voor verdere gegevens over inschrijving, deelname, betaling en annulering verwijzen we u naar de algemene voorwaarden

 


Terug