Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

POST HBO-OPLEIDING TAALPECIALIST

Inleiding
De post hbo-opleiding taalspecialist richt zich op het opleiden van leerkrachten (speciaal) basisonderwijs voor de taak van taalspecialist in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een taalspecialist is gericht op het actief bevorderen van de kwaliteit van het taalonderwijs door collega’s te ondersteunen bij voorbereiding, uitvoering en evaluatie van taalonderwijs.

Doelen
U werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het taalonderwijs op de eigen school en u ontwikkelt zich vakinhoudelijk als taalspecialist op de volgende terreinen en domeinen: interactief taalonderwijs, spelling, stellen, mondelinge communicatie, beginnende geletterdheid, voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen en taalbeschouwing.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 2 modules van 6 bijeenkomsten. In de modules gaan we in op: visie, taalbeleid, vakinhoud, (vak)didactische, pedagogische implicaties en collegiale consultatie.

  1. beginnende geletterdheid mondelinge communicatie, interactief taalonderwijs
  2. gevorderde geletterdheid, lezen, schrijven, taalbeschouwing


Tijdens de opleiding voert u een aantal onderzoekjes uit in uw school. Het is dus belangrijk dat uw directie u faciliteert om opdrachten in de school te kunnen uitvoeren. U voert onder andere opdrachten uit om het taalonderwijs in de school in kaart te brengen. In de opleiding wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de ervaringen van de deelnemers: de praktijk in de klas, de vakdidactiek, het eigen didactisch handelen met de kinderen.

Het volgen van de beide modules levert het door het lerarenregister erkende certificaat taalspecialist op.

Omvang
Per module zijn er 6 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder per module een bijeenkomst voor presenteren. U kunt zich ook inschrijven voor één van de modules. De totale studiebelasting per module bedraagt 84 uur. De opleiding start in september 2019 op Hogeschool iPabo te Amsterdam of Alkmaar. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten de modules in company uit te voeren.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €995,- per module en voor de modules gezamenlijk €1.990,- De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €95,- per module.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met Dienke Bakker, d.bakker@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

POST HBO-OPLEIDING TAALCOÖRDINATOR

Inleiding
Het volgen van de opleiding taalspecialist en het onderdeel leidinggeven aan verandering levert het door het lerarenregister erkende certificaat taalcoördinator op. De totale opleiding richt zich op het opleiden van  leerkrachten  (speciaal)  basisonderwijs voor de taak van taalcoördinator in de eigen basisschool of op bovenschools niveau. Een coördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs, stelt het beleid op in samenspraak met de directie en ondersteunt collega’s bij het vormgeven van het taalonderwijs.

Leidinggeven aan veranderingen

Doelen
U werkt actief aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs op de eigen school. U stelt in samenspraak met de directie, en een beleidsplan op gericht op kwaliteitsverbetering en geeft samen met collega’s uitvoering aan dit plan.

Inhoud
Onderdelen onder andere:

  • gespreid leiderschap: de positie van de coördinator in de school
  • beleid maken en organiseren (de schoolorganisatie onder de loep)
  • leiding geven aan veranderingen
  • collega’s ondersteunen, omgaan met weerstanden

 

Omvang
Deze module omvat 6 bijeenkomsten van 3 uur, waaronder per module een bijeenkomst voor presenteren. De totale studiebelasting van deze module bedraagt 84 uur. De opleiding start in sep- tember 2019 op Hogeschool iPabo te Amsterdam of Alkmaar. In overleg is het mogelijk om met minimaal 8 cursisten de modules in company uit te voeren.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €995,-. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer €95,-.

Meer informatie
Je kunt contact opnemen met Dienke Bakker, d.bakker@ipabo.nl.
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.


Terug