Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

TRAJECT INDUCTIEFASE

Inleiding
Workshops voor startende leerkrachten en geïnteresseerden
De bijeenkomsten worden verzorgd door experts die u op praktische wijze vele handvatten aanreiken.

Klassenmanagement en timemanagement
Voor een startende leerkracht komt er in een schooljaar veel op je af. Heb je overal wel tijd voor? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden?
In de workshop wordt gekeken naar jouw werkstijl en hoe deze bijdraagt aan een effectieve manier van tijdsbesteding. Er wordt samen gezocht naar een goede balans tussen werk en privé. Er wordt geoefend met prioriteiten stellen en hoe ‘op tijd’ “nee” te zeggen. Ook wordt er kritisch gekeken naar het klassenmanagement in de klas. Hoe organiseer je dit efficiënt samen met de leerlingen?
Opbrengst:
U krijgt zicht op de keuzes die u maakt en hoe die kunnen bijdragen aan een effectieve manier van tijdbesteding. U leert wat er nodig is om een goede balans te houden tussen werk en privé.

Omgaan met opvallend gedrag
Uit onderzoek van Marjolein Zee (mei 2016) komt naar voren dat een kwart van de leerlingen stoorzender is. Hoe ga je hiermee om en krijg je geloof in je eigen kunnen, of ‘self-efficacy’?
Welke methodes zijn er om opvallend gedrag te observeren? Wat zijn ondersteuningsvragen van kinderen? Hoe speel je als leer- kracht in op specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en krijg je voldoende vertrouwen in je eigen handelen? Via eigen ca- sussen wordt hierop ingegaan.
Opbrengst:
U neemt kennis van achtergronden en doet ervaring op met handelingsalternatieven bij het omgaan met verschillen in gedrag.

Gesprekken met ouders
Wat willen leerkrachten van ouders en wat willen ouders van leer- krachten? Hoe ga je om met ouders? Deze workshop wordt ingezet vanuit de visie ‘een positieve omgang met elkaar begint met vragen’. Er wordt geoefend met gesprekstechnieken. Hoe stem je op een goede manier met ouders af en weet je ook informatie uit te wisselen? Er wordt gewerkt vanuit casussen uit de praktijk.
Opbrengst:
U leert soepel en effectief om te gaan met ouders, ook bij ‘lastige situaties’.

Hoe je kijkt maakt wat je ziet
In het onderwijs wordt van de leerkracht steeds meer gevraagd om stil te staan bij de vorming van leerlingen. Het gaat niet meer alleen om overdracht van kennis en culturele waarden en normen (socialisatie) maar ook persoonlijke vorming. Hoe je kijkt naar kinderen maakt wat je ziet en ook hoe laat je kinderen kijken naar
de wereld? Vanuit beide perspectieven wordt er op verschillende manieren gekeken naar het onderwijs en onze samenleving.
Opbrengst:
U krijgt zicht op de mogelijkheden die er zijn om binnen je eigen onderwijs meer stil te staan bij de vorming van je leerlingen.

Bestemd voor
Leerkrachten die minder dan 5 jaar aan het werk zijn in het basis- onderwijs en overige geïnteresseerden.

Omvang
Het traject omvat 4 workshops. Per workshop 1 bijeenkomst op woensdagmiddag van 14.30 - 17.30 uur.

Locatie
iPabo Amsterdam of Alkmaar.

Kosten
Kosten voor het hele traject zijn €995,- per deelnemer. Kosten per workshop zijn €255,- per deelnemer. Deze workshop kunnen ook als incompany traject van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data en kosten zijn dan in overleg op basis van een offerte.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, Inleiding
Workshops voor startende leerkrachten en geïnteresseerden
De bijeenkomsten worden verzorgd door experts die u op praktische wijze vele handvatten aanreiken.

Klassenmanagement en timemanagement
Voor een startende leerkracht komt er in een schooljaar veel op je af. Heb je overal wel tijd voor? Hoe verdeel je de aandacht over de verschillende werkzaamheden?
In de workshop wordt gekeken naar jouw werkstijl en hoe deze bijdraagt aan een effectieve manier van tijdsbesteding. Er wordt samen gezocht naar een goede balans tussen werk en privé. Er wordt geoefend met prioriteiten stellen en hoe ‘op tijd’ “nee” te zeggen. Ook wordt er kritisch gekeken naar het klassenmanagement in de klas. Hoe organiseer je dit efficiënt samen met de leerlingen?
Opbrengst
U krijgt zicht op de keuzes die u maakt en hoe die kunnen bijdragen aan een effectieve manier van tijdbesteding. U leert wat er nodig is om een goede balans te houden tussen werk en privé.

Omgaan met opvallend gedrag
Uit onderzoek van Marjolein Zee (mei 2016) komt naar voren dat een kwart van de leerlingen stoorzender is. Hoe ga je hiermee om en krijg je geloof in je eigen kunnen, of ‘self-efficacy’?
Welke methodes zijn er om opvallend gedrag te observeren? Wat zijn ondersteuningsvragen van kinderen? Hoe speel je als leer- kracht in op specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en krijg je voldoende vertrouwen in je eigen handelen? Via eigen ca- sussen wordt hierop ingegaan.
Opbrengst:
U neemt kennis van achtergronden en doet ervaring op met handelingsalternatieven bij het omgaan met verschillen in gedrag.

Gesprekken met ouders
Wat willen leerkrachten van ouders en wat willen ouders van leer- krachten? Hoe ga je om met ouders? Deze workshop wordt ingezet vanuit de visie ‘een positieve omgang met elkaar begint met vragen’. Er wordt geoefend met gesprekstechnieken. Hoe stem je op een goede manier met ouders af en weet je ook informatie uit te wisselen? Er wordt gewerkt vanuit casussen uit de praktijk.
Opbrengst:
U leert soepel en effectief om te gaan met ouders, ook bij ‘lastige situaties’.

Hoe je kijkt maakt wat je ziet
In het onderwijs wordt van de leerkracht steeds meer gevraagd om stil te staan bij de vorming van leerlingen. Het gaat niet meer alleen om overdracht van kennis en culturele waarden en normen (socialisatie) maar ook persoonlijke vorming. Hoe je kijkt naar kinderen maakt wat je ziet en ook hoe laat je kinderen kijken naar
de wereld? Vanuit beide perspectieven wordt er op verschillende manieren gekeken naar het onderwijs en onze samenleving.
Opbrengst:
U krijgt zicht op de mogelijkheden die er zijn om binnen je eigen onderwijs meer stil te staan bij de vorming van je leerlingen.

Bestemd voor
Leerkrachten die minder dan 5 jaar aan het werk zijn in het basis- onderwijs en overige geïnteresseerden.

Omvang
Het traject omvat 4 workshops. Per workshop 1 bijeenkomst op woensdagmiddag van 14.30 - 17.30 uur.

Locatie
iPabo Amsterdam of Alkmaar.

Kosten
Kosten voor het hele traject zijn € 695,- per deelnemer. Kosten per workshop zijn € 195,- per deelnemer. Deze workshop kunnen ook als incompany traject van één of meerdere schoolbesturen aangeboden worden. Data en kosten zijn dan in overleg op basis van een offerte.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl


Terug