Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie. Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
Ok Weigeren
login
european commission

KORTE POST HBO-TRAJECTEN

Via deze korte post-hbo-trajecten kunt u zich in korte tijd verdiepen in een bepaald onderwerp en verder ontwikkelen. Deze kortdurende post-hbo-trajecten kunnen eventueel ook dienen als een oriëntatie op ons post-hbo-aanbod. Binnen de kortdurende post-hbo- trajecten zijn er drie verschillende routes: gedrag, rekenen en taal.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs. Dit traject past binnen de groei van professional in de klas van startbekwaam naar basisbekwaam en kan voorafgaand aan de specialisatie-opleidingen die toeleiden naar vakbekwaam gevolgd worden.

Doelen
Afhankelijk van de gekozen route: beter omgaan met extra zorg  in uw klas of het taal- of rekenonderwijs in uw klas te versterken.

Kort post-hbo-traject Gedrag
Een traject waardoor u beter om kunt gaan met de extra zorg in uw klas. De volgende gebieden vormen de bouwstenen in het traject:

 • visievorming op (de benadering van) probleemgedrag;
 • omgaan met diverse gedragsvraagstukken;
 • kennis over interventietechnieken om gedrag te ondersteunen in uw klas, waarbij aan de uitgangspunten van handelingsgericht werken is voldaan.

 

Kort post-hbo-traject Rekenen
Een traject waardoor het rekenonderwijs in uw klas beter wordt. De volgende gebieden vormen de bouwstenen in het traject:

 • de eigen rekenvaardigheid van  leerkrachten;
 • onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onderwijs;
 • vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en middelen;
 • het omgaan met verschillen in de klas (ook verrijkingsaanbod), organisatie van de rekenles.


Kort post-hbo-traject Taal
Een traject waardoor het taalonderwijs in uw klas beter wordt. De volgende gebieden vormen de bouwstenen in het traject:

 • de eigen taalvaardigheid;
 • onderzoeksvaardigheden en opbrengstgericht onderwijs;
 • vakdidactiek: kennis van de leerstof, materialen en middelen;
 • het omgaan met verschillen in de klas, verrijkingsaanbod en organisatie van de taalles.


Omvang
Elk traject omvat 6 bijeenkomsten verspreid over het schooljaar op woensdagmiddagen van 15.00-18.00 uur. De opleiding start in september 2019 op Hogeschool iPabo te Amsterdam of Alkmaar. De mogelijkheid bestaat om een korte post hbo-traject  onderdeel te laten zijn van een incompany project van één of meerdere schoolbesturen.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen €795,-. Verder zijn de persoonlijke kosten voor boeken en materialen ongeveer €95,-.

Meer informatie
Voor organisatorische informatie of inschrijving kun je contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.

 


Terug