Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Hbo’er in de voorschool

Voor duurzame kwaliteitsverbetering in de kinderopvang

De landelijke en gemeentelijke overheid stellen steeds meer kwaliteitseisen aan voorscholen/kinderopvang. Sleutelbegrippen daarbij zijn: educatieve kwaliteit door planmatig en opbrengstgericht te werken, uitgaan van doorgaande educatieve leer- en ontwikkellijnen en het betrekken van ouders. Een hbo’er (op de groep of als coach) kan hier een meerwaarde bij zijn.

Het ABC, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Hogeschool iPabo hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam een bijscholing ontwikkeld voor hbo’ers op de groep en als coach.

Deelnemers krijgen een goed beeld van hun rol in de voorschool/kinderopvang door:

 • Een verscheidenheid aan theoretische achtergronden
 • Het oefenen van praktische vaardigheden
 • Reflectie op het eigen handelen
 • Begeleide intervisie in kleine groepen
 • Individuele coaching

Inhoud van de bijscholing

De bijscholing kent de volgende onderdelen:

 • 4 trainingsbijeenkomsten
 • 7 werkbijeenkomsten
 • 4 keer begeleide intervisie in kleine groepjes
 • 2 keer individuele coaching
 • Tijdens het gehele traject – dat ongeveer tien maanden in beslag neemt – werken de deelnemers aan praktijkopdrachten en (onderdelen van) een verbeterplan
 • Eindpresentatie van het verbeterplan, tijdens de laatste werkbijeenkomst
 • Eindgesprek over de eigen ontwikkeling naar aanleiding van het verbeterplan en het portfolio

Studiebelasting

Voor de uitvoering van de praktijkopdrachten is het volgende afgesproken:

 • Per bijeenkomst 4 uur voor praktijkopdrachten en zelfstudie, plus ongeveer 20 uur voor het verbeterplan.
 • Totaal 60 uur studiebelasting.

Voor wie?

De bijscholing is bedoeld voor medewerkers op voorscholen/in de kinderopvang die aan het werk zijn of gaan als hbo’er als coach of hbo’er op de groep.

Binnen de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam verleent subsidie in het kader van de subsidieregeling vve thuisprogramma’s en inzet hbo’ers. Met deze bijscholing voldoet de hbo’er op de groep en de hbo’er als coach aan de volgende extra opleidingseisen: de gemeentelijke vve-module voor hbo’ers op de groep, de gemeentelijke vve-module voor hbo’ers als coach’ en de opleiding ‘opbrengstgericht werken voor het jonge kind’.

Buiten de gemeente Amsterdam

Het ABC, Hogeschool iPabo en het NJi hebben de licentie voor het geven van deze bijscholing buiten Amsterdam.

Dit betekent dat wij medewerkers kunnen opleiden binnen de groepen die in Amsterdam worden gegeven, maar dat bij voldoende deelnemers het ook mogelijk is om een ‘in-company training’ te verzorgen.

Interesse?

Voor organisatorische informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met Els Olthof, e.olthof@ipabo.nl.


Terug