Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

TRAINING MENTOR & WERKPLEKBEGELEIDER

Doel basisprogramma
U maakt kennis met verschillende technieken en stijlen van begeleiding, coaching en communicatietechnieken. U ontdekt of ‘beoordelen’ en ‘begeleiden’ bij elkaar passen en onder welke voor- waarden begeleiding en coaching echt effectief is. U maakt kennis met het onderwijsprogramma van Hogeschool iPabo. U ontwikkelt zich als werkplekbegeleider op de volgende terreinen:

  • Coaching en communicatievaardigheden;
  • Begeleiden en coachen van leraren en studenten;
  • Structuur van de opleiding van de Hogeschool;
  • Formuleren van leervragen;
  • Begeleiden en evalueren van lessen van studenten.

Tijdens de opleiding is er aandacht voor taakopvatting, positionering in, facilitering, procedures en afstemming met de eigen organisatie, hogeschool, schoolopleider en werkveldassessor.

Doel verdiepingsprogramma
Het begeleiden van studenten die praktijkonderzoek doen binnen de school. U maakt kennis met de facetten van het cyclisch werken bij praktijkonderzoek en begeleidt de studenten bij:
1. het formuleren van een onderzoeksvraag vanuit de ambitie van uw school het formuleren van deelvragen naar aan- leiding van de onderzoeksvraag en het opzetten van een vooronderzoek
2. de beoordeling op de werkplek en de opleiding

Omvang
Basisprogramma bestaat uit 4 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur op Hogeschool iPabo in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 30 uur.

Het verdiepingsprogramma bestaat uit 2 bijeenkomsten op woensdagmiddagen van 14.00 - 17.00 uur op Hogeschool iPabo in Amsterdam of Alkmaar. De totale studiebelasting bedraagt 12 uur.

Kosten
De kosten per deelnemer bedragen voor het basisprogramma inclusief het verdiepingsprogramma €995,-.

Voor mentoren van scholen/besturen waarmee Hogeschool iPabo een samenwerkingsovereenkomst heeft, is deze opleiding gratis.

Doelgroep
Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs, mentoren of directeuren die opgeleid willen worden in het beoordelen van studenten en begeleiden van leerkrachten

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl

 


Terug