Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

WORKSHOPS EXPLOREON

Inleiding
Met Wetenschap en technologie en onderzoekend en ontwerpend leren kunnen kinderen de wereld om hen heen ontdekken. Weten- schap en technologie sluit aan bij de verwondering van kinderen en met onderzoekend en ontwerpend leren kunnen kinderen aan de slag met hun eigen vragen. Om het onderzoekend en ontwerpend leren goed te begeleiden is de leerkracht essentieel. In de workshops van het Exploreon gaan we aan de slag met het ont- werpen en uitvoeren van onderzoekende en ontwerpende activiteiten en gaan we in op de begeleiding van leerlingen.

Doelgroep
Leerkrachten, studenten, opleiders en onderzoekers die zich willen verdiepen in W&T en onderzoekend leren. In deze workshops kunt u uw kennis over W&T en onderzoekend leren delen en sa- men onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. In de workshops van Exploreon wordt in beeld gebracht welke kennisbasis leerkrachten nodig hebben om W&T en het onderzoekend leren te organiseren en te begeleiden.

In het Exploreon biedt Hogeschool iPabo de volgende workshops aan:

Workshop 1 ‘Onderzoekend leren in een rijke leeromgeving’
In deze workshop maken we kennis met onderzoekend leren. U leert om een onderzoekende lesactiviteit vorm te geven en gebruik te maken van uitdagende materialen.

Workshop 2 ‘Ontwerpend leren in een rijke leeromgeving’
In deze workshop maken we kennis met ontwerpend leren. U leert hoe u met kinderen een ontwerpende activiteit kunt uitvoeren en welke materialen u hierbij kunt inzetten.

Workshop 3 ‘Leeromgeving’
In deze workshop gaan we specifiek in op uitdagende materialen die ingezet kunnen worden bij het onderzoekend en ontwerpend leren. U doet ervaring op met de variatie aan hoeken die in het Exploreon zijn ingericht. Naast meer ‘klassieke’ materialen komen ook moderne ICT middelen aan bod, zoals bijvoorbeeld digitale microscoop, weerstation, 3D printer, Makey Makey, Beebot, Ozobot en Little bits.

Workshop 4 ‘Begeleiding bij onderzoekend en ontwerpend leren’
In deze workshop gaan we specifiek in op de begeleiding van leerlingen bij W&T-activiteiten. Hoe kan je als leerkracht de begeleiding vorm geven zodat de leerlingen echt tot begrip komen? Welke interactievaardigheden kan je inzetten? Welke denk- en redeneervragen laat je aan bod komen?

Workshop 5 ‘Taalgericht W&T onderwijs’
In deze workshop gaan we aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van taalgericht W&T-onderwijs. We ontwerpen activiteiten waar zowel taaldoelen als W&T-doelen aan gekoppeld kunnen worden. Deze workshop kan uitgebreid worden tot een cursus van vier bijeenkomsten.

Workshop 6 ‘W&T en het jonge kind’
Bij deze workshop gaan we aan de slag met het ontwerpen en uitvoeren van W&T-activiteiten specifiek voor het jonge kind. Spelend leren, verwonderen en ontdekken staan centraal. Deze workshop kan uitgebreid worden tot drie bijeenkomsten.

Op afspraak
Het is ook mogelijk om u als groep aan te melden voor de workshops in het Exploreon. Het dagdeel en aanvangstijdstip wordt dan in overleg bepaald. De kosten voor een workshop bedragen
€995,- per groep. De maximale grootte van een groep is 15 deelnemers. Het Exploreon bevindt zich op Hogeschool iPabo locatie Alkmaar. Indien u interesse in een workshop heeft, neem dan vrij- blijvend contact op met Exploreon (exploreon@ipabo.nl).

Meer informatie
U kunt contact opnemen met E. Olthof, e.olthof@ipabo.nl


Terug