Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Publicaties

Vanuit de onderzoeksgroep Diversiteit en Kritisch Burgerschap zijn de volgende publicaties verschenen:

Waveren van, J. (2020). Burgerschapsonderwijs en de Leerkracht binnen het speelveld van Pedagogiek en Politiek. s.l.: in eigen beheer.

Leijgraaf, M. (2019, December). Gemengde Scholen als kritische Wegwijzers. Waardenwerk (78-79), 158-159.

Leijgraaf, M., & Janssens, M. (2019, December 18). ‘De Spanning die niet op te lossen is, benoemen en bespreken’. https://nivoz.nl/nl/de-spanning-die-niet-op-te-lossen-is-benoemen-en-bespreken    

Leijgraaf M. (2019) On Earlier Positivistic Approaches Versus Current Social Justice Orientations. In: Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singapore

Groot de, I., Berg van den, B., Leijgraaf, M., & Kate ten, L. (2019, May). Bonding in Newcomer Education: An Empirical Exploration. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 18(5), 89-110.
doi: https://doi.org/10.26803/ijlter.18.5.7

Berg van den, B., Koster, B., & Leijgraaf, M. (red.) (2018). Hart voor Leren en Vernieuwen. Tien Jaar Master Leren en Innoveren in Utrecht. Amersfoort: eigen beheer.

Berg van den, B., & Groot de, I. (red.) (2018). De Wereld ontdekken in de Klas. Hoe Nieuwkomerkinderen met elkaar en met Leerkrachten een gedeelde Wereld creëren. Amsterdam: CEPM - Radiant Uitgave.

Leijgraaf, M. (2017). Opleidingsonderwijs dat tot denken uitdaagt. De inspiratie van Hannah Arendt. In J. Berding, Aan het werk met Hannah Arendt. Professionals in Onderwijs, Zorg en Sociaal Werk (pp. 67-83). Leusden: ISVW Uitgevers.

Leijgraaf, M. (2017). Tank & I. Tank, or the Randomness of Birth. An Essay / Tank, of de Toevalligheid van Geboorte. Een Essay. Utrecht: COS Publishing House / Uitgeverij Cos.

Leijgraaf, M. (2016). 'De meest leerzame Periode ooit!' De lerarenopleiding als ondersteunend aan de transformatie tot leraar. Waardenwerk (65), 109-122.

Leijgraaf, M. (2016). What we talk about when we talk about Citizenship. Why Citizenship Education has to be critical. In ATEE Proceedings 41st Annual Conference, Educating the best Teachers: A Challenge for Teacher Education (pp. 55-62). Brussels: ATEE.

Leijgraaf, M. (in print). Education Contributing to Social Justice. In ATEE 2014 Winter Conference Proceedings, Social Justice and Diversity in Teacher Education. Brussels: ATEE.
In dit theoretisch artikel wordt op een kritische wijze de dominantie van het neoliberalisme doordacht, en de gevolgen daarvan voor het onderwijs: verslechterende arbeidsomstandigheden voor leraren en de verdringing van de (normatieve) vraag naar waar het in het onderwijs om zou moeten gaan. Teneinde de discussie aan te wakkeren, worden normatieve vragen als waar het in het onderwijs om zou moeten gaan verkend in het licht van het concept van Social Justice.

Susam, H. (2015). Bereid leraar beter voor op diversiteit. Didactief, 45 (5)
Grondgedachte in dit artikel is dat een cultureel sensitieve leraar met een multiperspectivische instelling meer bereikt. Laat merken dat je niet alleen maar objectieve kennis wilt overdragen in de klas, maar dat je ook openstaat voor andere perspectieven. Pas dan krijgt kennis betekenis voor leerlingen en pas dan gaat het als een mentale eigendom functioneren.
Didactief online: http://www.didactiefonline.nl/deze-maand-in-didactief/47-uncategorised/12378-bereid-leraar-beter-voor-op-diversiteit

Susam, H. (2015). Cultureel sensitief leraarschap. Ontwikkeling van beroepskwaliteiten van aanstaande leraren voor pluriforme scholen. Academisch proefschrift. Amsterdam: VU University Press
Dit proefschrift onderzoekt de ontwikkeling van de beroepskwaliteiten van aanstaande leraren in een pluriforme samenleving, zowel op conceptueel-theoretisch als op empirisch niveau. Uitgangspunt is dat het leraarschap een relationele verhouding tot de leerling veronderstelt. Daarin schuilt de normatief-reflexieve kern van het leraarschap. Vanuit deze oriëntatie op het leraarschap wordt in het proefschrift ook de theorie-praktijkverhouding in de opleiding uitvoerig aan de orde gesteld en wordt gezocht naar de vormen van een opleidingsdidactische concept die bij dat normatief-reflexieve beeld van leraarschap past.
Digitale, volledige versie van het proefschrift: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/52230

Leijgraaf, M. (2014, December). Welke Burger? Waarom Burgerschapsonderwijs kritisch dient te zijn. Waardenwerk (58/59), 66-75.

Leijgraaf, M. (2014). Educating for a socially just Future: Making heard the Voices of the Oppressed. In ATEE 2013 Annual Conference Proceedings, Educating for the Future (pp. 62-72). Brussels: ATEE.

Benoist, F., & Leijgraaf, M. (2014, juni). Leren voor het Leven en niet voor de Toets. Bildungsonderwijs in Finland. Marktplaats. Een uitgave van Agora, 20, pp. 28-29.
In deze bijdrage aan Marktplaats (een uitgave van Stichting Agora) wordt tegen de achtergrond van de steeds groter worden toets druk in het Nederlandse onderwijs, geschetst hoe leerlingen in Finland de ruimte en mogelijkheden krijgen zich breed persoonlijk te vormen.

Leijgraaf, M. (2013) Lectorale Afscheidsrede ‘Voor wie durft…’
In deze lectorale afscheidrede wordt in een samenspel tussen theoretische inzichten (van denkers als Arendt en Sen) en praktische data (ontstaan binnen lectoraal onderzoek en onderwijs) de vraag naar het waartoe van het onderwijs centraal gesteld en verkend. Een pleidooi wordt gevoerd de publieke ruimte van de (Socratische) agora op te blijven zoeken en vragen rond onderwijs kritisch te blijven doordenken.

Leijgraaf, M. (2012). Entering and Creating New Worlds. How a 'Writer in the School' Can Support and Empower 'Minority-children'. In ATEE 2011 Annual Conference Proceedings, Teachers' Life-cycle from Initial Teacher Education to Experienced Professional (pp. 170-180). Brussels: ATEE.


Terug