Leren schrijven is een van de belangrijkste leerprocessen op de basisschool. Vind jij het belangrijk dat pabostudenten zich bekwamen in het geven van goed handschriftonderwijs? Na deze opleiding kun jij ze dat leren. Je bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het  handschriftonderwijs en hebt je eigen handschrift geperfectioneerd.

Studies wijzen uit dat schrijven met de hand letterherkenning, lezen en het schrijven van teksten bevordert. Daarom is het van essentieel belang om vroegtijdig te oefenen met schrijfoefeningen bij jonge kinderen. Maar ook bij oudere kinderen en studenten is schrijven met de hand goed voor het geheugen, de omgang met de taal, het leren lezen en de literaire ontwikkeling. Handschriftonderwijs gaat dan ook niet alleen over schrijfvaardigheden, maar ook over motoriek, kennis van letters, gebruik van materialen en cultuur.

Als lerarenopleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie (H&S) verzorg je de kennis- en vaardighedenmodules op een pabo. Je krijgt inzicht in het vakdidactisch model en besteedt aandacht aan de communicatieve, intern-reflectieve, en expressieve-esthetische functie.

 

Vakken

 • Didactiek
 • Vaardigheden (methodisch verbonden en blokschrift, lerarenhandschrift, schrijven op papier en (digi)bord, sierschrift)
 • Letterkennis
 • Materialenkennis
 • De ontwikkeling van de motoriek en de handfunctie
 • Visieontwikkeling
 • Kennis van de praktijk
 • Kennis van methodes
 • Voortgezet onderwijs als doorgaande lijn
 • Geschiedenis van het schrift

 

Doelen

De opleiding is ingedeeld in kennis- en vaardighedenmodules, waarbij je het geleerde direct in de praktijk toepast.

 • Je werkt aan jouw eigenvaardigheden. Het niveau moet uitstijgen boven het niveau van de pabostudent.
 • Je doceert de theorie en didactiek van het vak handschriftonderwijs op een pabo en is in staat studenten te begeleiden bij hun eigen vaardigheid.
 • Je hebt kennis van de leerlijn in het basisonderwijs en voert in de praktijk verschillende opdrachten uit. Op grond van de opgedane theoretische- en praktische kennis ontwikkel je een visie.

 

Doelgroep

Opleiders aan een lerarenopleiding die handschriftonderwijs (gaan) verzorgen en niet in het bezit zijn van de MO-akte schrijven of de post-hbo-opleiding Schrijven met Pen en Toets niet hebben afgerond.

Omvang

Alle lessen vinden online plaats, omdat we het hele land bedienen: van Groningen tot Maastricht en van Rotterdam tot Hengelo. Uiteraard zorgen wij ervoor dat je toch een band krijgt met jouw medecursisten. De startbijeenkomst vindt plaats op de Hogeschool IPABO in Amsterdam, waar je de andere cursisten zult ontmoeten.

Je volgt de bijeenkomsten op de woensdagen van 15 -19 uur. Om de drie weken worden online lessen aangeboden. Op de andere woensdagen is er extra aanbod, werk je samen met andere cursisten aan een opdracht, is er tijd voor zelfstudie, een tutorial en worden er vragenuurtjes ingepland.

De totale studietijd bedraagt 644 SBU, maar is afhankelijk van jouw beginsituatie en het niveau van jouw eigenvaardigheid. Het oefenen van de eigenvaardigheid is voor een groot deel zelfstudie.

Investering

De kosten per cursist zijn € 3995. De kosten voor boeken en materialen bedragen ongeveer € 250.

Toelatingseisen

 

 • Je bent in het bezit van een hbo-bachelordiploma.
 • Je werkt op een lerarenopleiding.
 • Je werkt in het basis-, voortgezet- of beroepsonderwijs
 • Je kunt aantonen dat jouw kennis en kunde voldoen aan één van bovengenoemde eisen.
 • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de theorie in praktijk kunt brengen en opdrachten kunt uitvoeren.

 

Certificering

Na een succesvolle afronding van deze opleiding ontvang je het post-hbo diploma Opleider Handschriftonderwijs & schrifteducatie.

Periode

De opleiding start september 2023