11 maart 2023 - Open dag

Pedagogisch Educatief Professional

2 jaar

deeltijd

voltijd

Associate degree

Werk je al met kinderen en wil je verder groeien? Dan is deze tweejarige opleiding ideaal. Ook met een havo- of mbo-diploma op zak is deze praktijkgerichte opleiding geschikt. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiden en stimuleren. Met deze opleiding ga je als specialist aan de slag op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs of in de buitenschoolse opvang.

Aanmelden opleiding Brochure aanvraag
Pedagogisch Educatief Professional

De opleiding

Het eerste jaar van de opleiding tot Pedagogisch Educatief Professional is een brede oriëntatie gericht op kinderen van nul tot veertien jaar. De vakken zijn gericht op deze brede doelgroep en gerangschikt rond vier thema’s:

Ontwikkelingsstimulering
Begeleiden van (groepen) kinderen
Speciale zorg
Werken in een organisatie

 • Het programma

  Vakken die in het eerste jaar worden gegeven zijn bijvoorbeeld: ontwikkelingspsychologie, stimuleren van ontwikkeling, pedagogisch klimaat, culturele diversiteit, signaleren van kindermishandeling en beroepsethiek. Behalve kennis doe je ook veel vaardigheden op: je oefent je gespreksvaardigheden, reflecteert op je eigen interactievaardigheden en je werkt aan je hbo-vaardigheden.

  In het onderwijsprogramma is ruimte opgenomen om een aantal keuzemodules te volgen. Je kunt hier onder andere denken aan het behalen van het babycertificaat, dat je nodig hebt om met baby’s te kunnen werken binnen een kinderopvangorganisatie.

  Ook zijn er lessen waarin de praktijk en jouw eigen persoonlijke professionaliteit aan bod komen. Je leert hier bijvoorbeeld om een casus in te brengen vanuit je praktijkplek of om te reflecteren op je eigen handelen. Elke klas heeft een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt en begeleidt zowel op groepsniveau als op individueel niveau.

 • Specialisaties

  In het tweede jaar kies je een afstudeerrichting:

  • Jonge kind specialist: gericht op werken met jonge kinderen van nul tot zeven jaar in de kinderopvang of in de onderbouw van het basisonderwijs.
  • Educatief specialist: gericht op werken met kinderen van vier tot veertien jaar in het basisonderwijs, de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs of de naschoolse opvang.

  Afstudeerrichting Jonge kind specialist

  Binnen de richting ‘specialist jonge kind’ kun je zowel op de kinderopvang als in de onderbouw van de basisschool werken of stage lopen.

  Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: VVE-programma’s, ontwikkelingskansen jonge kind, ouderbetrokkenheid en hbo’er op de groep. Na afronding van deze afstudeerrichting krijg je het VVE-basiscertificaat en kan je het certificaat hbo’er op de groep behalen.

  Afstudeerrichting Educatief specialist

  Kies je de richting ‘educatief specialist’ dan kun je in de basisschool werken of stage lopen, in de onderbouw van het voortgezet onderwijs of in de naschoolse opvang.

  Vakken die je binnen deze afstudeerrichting krijgt zijn bijvoorbeeld: didactiek taal en rekenen, handelingsgericht werken en inspelen op onderwijsbehoeftes. Daarnaast is er een aantal keuzemodules, die je (soms samen met pabo-studenten) kunt volgen.

Wat maakt deze opleiding zo leuk?

Hogeschool IPABO is een kleine hogeschool waar de nadruk ligt op direct contact met medestudenten en docenten, persoonlijke aandacht en een gezamenlijke passie: het helpen leren, vormen en groeien van jonge kinderen. Maar hoe is het om bij IPABO te studeren? Waarom kies je voor deze studie? Hoor wat onze studenten zeggen over deze opleiding.

Robin

Als leraar leg ik een stukje van de puzzel voor de toekomst. Hoe bijzonder is dat!

Robin, student
Kevin student

Nieuwe informatie kan totale verwondering en oprechte aandacht opwekken bij kinderen. Dat is prachtig om te zien.

Kevin, student
Imara student

Door stage te lopen op mijn oude basisschool ken ik nu beide kanten: van leerling én leraar. Dat helpt mij in de omgang met de kinderen.

Imara, student

Waarom IPABO

Op de IPABO werken docenten die veel ervaring hebben in het onderwijsveld. Daarnaast heeft de IPABO veel expertise in huis op het gebied van de ontwikkeling van (jonge) kinderen.

Als je de Ad PEP op de IPABO volgt, heb je bovendien de mogelijkheid om een aantal keuzemodules samen met pabo-studenten te volgen. Ook kan je gemakkelijk doorstromen naar de pabo-opleiding, als je na het behalen van je Associate degree nog verder wilt studeren. Je kunt de pabo-opleiding dan in 2,5 jaar afronden.

De IPABO is een kleine hogeschool met twee vestigingen (Amsterdam en Alkmaar). Dat maakt dat veel studenten zich snel thuis voelen en gezien worden door hun docenten.

Vraag een brochure van deze opleiding aan

"*" geeft vereiste velden aan

Toestemming