2 februari 2023 - Open Dag

Pedagogisch Educatief Professional (deeltijd)

2 jaar

Deeltijd

Associate degree

Werk je al met kinderen en wil je verder groeien? Dan is deze tweejarige opleiding ideaal.  Maar ook met een havo- of mbo-diploma op zak is deze praktijkgerichte opleiding geschikt. Je vergroot je kennis en vaardigheden op het gebied van begeleiden en stimuleren. Je gaat als specialist aan de slag op een kinderdagverblijf, als leerkrachtondersteuner in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs of in de buitenschoolse opvang.

Inschrijven opleiding Brochure aanvraag
Pedagogisch Educatief Professional (deeltijd)

Na de opleiding

Met het diploma Associate degree Pedagogisch Educatief Professional ben je flexibel inzetbaar binnen een brede doelgroep en ben je een waardevolle aanvulling in het werkveld waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

 • Aan de slag

  Met het Ad PEP-diploma ben je klaar voor de arbeidsmarkt. Binnen het pedagogisch educatieve werkveld ontstaat steeds meer samenwerking. Zo werken kinderopvang, basisscholen, het speciaal onderwijs en buitenschoolse opvang samen in integrale kindcentra (IKC). Als specialist neem je de coördinatie en extra zorg voor kinderen op je. Je bent verbinder tussen de verschillende werkvelden. Het pedagogisch veld staat open voor mensen zoals jij, die de verdieping hebben opgezocht en een sleutelrol kunnen vervullen.

 • Ik werk in de kinderopvang

  Werk je al in de kinderopvang? Dan biedt de Ad PEP een verbreding en verdieping in je huidige functie. Met dit diploma kun je bijvoorbeeld een voortrekkersrol op je nemen in de begeleiding van kinderen. Daarnaast kun je leidinggevende taken op je nemen en collega’s coachen. Jij wordt dan de hbo’er op de groep. In het werkveld van de kinderopvang passen deze verantwoordelijkheden bij functies zoals pedagogisch beleidsmedewerker, pedagogisch coach of senior pedagogisch medewerker. Je kunt ook denken aan een (nieuwe) functie zoals combinatiefunctionaris, waarmee je de verbindende factor bent tussen kinderopvang en basisschool.

 • Ik ben onderwijsassistent

  Werk je al in het onderwijs als onderwijsassistent? Dan kun je met dit diploma verder doorgroeien naar een functie als leraarondersteuner. Je leert planmatig en doelgericht te werken om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, kinderen te begeleiden en les te geven aan (kleine) groepen kinderen, onder begeleiding van een leerkracht. Je bent hiermee een pedagogisch en didactisch educatief specialist in het (speciaal) basisonderwijs of in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs, die kan zorgen voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen.

 • Ik werk in de naschoolse opvang

  Werk je al op een naschoolse opvang? Met het Ad-diploma kun je meer beleidsmatige taken op je nemen, omdat je meer kennis hebt opgedaan over bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Daarnaast kun je leidinggevende of coördinerende taken op je nemen en collega’s coachen. Je kunt een verbindende factor zijn tussen school en de naschoolse opvang.

 • Doorstromen naar de pabo

  Wil je verder studeren? Na de Ad PEP-opleiding kun je doorstromen naar de pabo voor de bevoegdheid van leraar basisonderwijs. Voor toelating tot de pabo-opleiding moet je voldoen aan de eisen die de pabo stelt. (zoals het behalen van de toetsen voor wereldoriëntatie en een voldoende score op de Wiscat rekentoets) Na het behalen van de Ad PEP kun je in ongeveer 2,5 jaar je pabo-diploma behalen.