IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Nieuws 15 juni 2019 2 minuten

Nieuwe promovendi

Sinds dit voorjaar versterken twee nieuwe promovendi de gelederen van het Kenniscentrum: Tessa  Slim, promovendus Wetenschap en technologie en Elizabeth Wynberg, promovendus Jonge kind.  Beide promovendi hebben voor de duur van hun promotietraject een aanstelling bij Hogeschool  IPABO. Anna Hotze, respectievelijk Annerieke Boland zijn copromotor en prof. dr. Maartje Raijmakers  (VU) is de promotor van de promovendi.

Binnenkort zal er geadverteerd worden voor een promovendus Diversiteit & Kritisch Burgerschap.  Prof. dr. Monique Volman (UvA) is de promotor en Monique Leygraaf is de copromotor van deze nieuw aan te stellen promovendus.

Deze drie promotieplaatsen worden gefinancierd door de  twee steunstichtingen: de Stichting Katholieke
Opleidingsinstituten voor Onderwijsgevenden Amsterdam  e.o. en de Stichting tot Steun bij Opleiding en Begeleiding  van Leerkrachten in het Christelijk Basisonderwijs.

Tessa Slim en Elizabeth Wynberg stellen zich kort aan u voor:

Promotieonderzoek naar wetenschap en technologie in het basisonderwijs 

Tessa Slim, PhD-student IPABO & VU Amsterdam

Sinds 1 februari ben ik begonnen aan mijn promotieonderzoek aan de hogeschool IPABO en de Vrije  Universiteit Amsterdam. In de komende vijf jaar zal ik mij richten op wetenschap en technologie  (W&T) in het basisonderwijs. De implementatie van W&T in het basisonderwijs is de afgelopen jaren,  vanwege meerdere factoren, nog niet gemakkelijk gebleken. In de eerste studie van mijn project zal

ik mij richten op individuele verschillen van leerlingen. Dit om beter in kaart te krijgen hoe het  leerproces van verschillende leerlingen verloopt en hoe begeleiding zo goed mogelijk kan inspelen op  deze verschillen. De begeleiding van (aankomende) leerkrachten zal een ander belangrijk thema  worden. Doel van het gehele project is om zo goed mogelijk rekening te houden met de  onderwijscontext en de vragen die daar spelen, zodat uitkomsten vertaald kunnen worden naar  praktische handvatten en hulpmiddelen voor (aankomende) leerkrachten. 

Promotieonderzoek naar het object-georiënteerd (manipulerend) spel van kinderen

Elizabeth Wynberg, PhD-student IPABO & VU Amsterdam

Afgelopen maart ben ik begonnen aan mijn promotietraject aan de Hogeschool IPABO en de Vrije  Universiteit Amsterdam. Binnen dit traject zal ik mij richten op de kennis en vaardigheden rondom  het object-georiënteerd spel van kinderen.

Veel pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groepen 1 en 2 willen meer tijd besteden aan  leren door middel van spel. Het meest voorkomende type spel tussen (ongeveer) 2 en 5 jaar is object-georiënteerd spel. De definitie hiervan is echter voor zowel theorie als praktijk onduidelijk en het is ook nog onbekend welke leerprocessen er plaatsvinden bij dit type spel. Hierdoor hebben  professionals weinig handvatten om begeleiding te bieden.

Binnen mijn promotietraject zal ik verscheidende onderzoeken uitvoeren met als uiteindelijk doel  een interventie te ontwerpen waarin pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de eerste  groepen worden ondersteund in het begeleiden van het object-georiënteerd spel van kinderen.

Als u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met Anja Tertoolen (a.tertoolen@ipabo.nl), Tessa Slim (t.slim@ipabo.nl) of Elizabeth Wynberg (e.wynberg@ipabo.nl)