IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Jonge kind

Het lectoraat Jonge kind richt zich op de rol van spelen in onderwijs en educatie aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kunnen stimuleren door en in spel. Het lectoraat staat onder leiding van lector dr. Annerieke Boland en kent een samenwerking met de Vrije Universiteit.

Nationaal en internationaal onderzoek wijst keer op keer uit dat een sterke leerkracht of pedagogisch professional in onderwijs aan jonge kinderen hét verschil maakt in de brede ontwikkeling, zowel op korte als op lange termijn. Toch ervaren veel leerkrachten Jonge kind handelingsverlegenheid, met name waar het gaat om spelend leren. Het lectoraat Jonge kind draagt op basis van praktijkvragen bij aan de ontwikkeling van een spelgeoriënteerd curriculum.