Publicaties

Hieronder vind je de meest recente publicaties per lectoraat. Gebruik de zoekfunctie om gericht te zoeken naar publicaties.

Filters

Lectoraat
Jaar
Onderwijstype
Auteur
Gefilterd op:
Rekenen en wiskundeHBOPrimair onderwijs

Conceptueel kijken naar breuken

Keijzer, R. (2023). Conceptueel kijken naar breuken. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 51-65.

Kennis van het rekenen met breuken is nauwelijks van belang voor maatschappelijk functioneren. Dat ligt anders voor conceptuele kennis van dit domein. Dat is nodig om verder greep te krijgen op de wiskunde in het voortgezet onderwijs.

Een spel dat zich richt op het schattenderwijs positioneren van sommen met breuken, is een middel dat de spelers richt op het conceptueel doordenken van bewerkingen met breuken. Het blijkt ook een middel om met leraren, adviseurs en lerarenopleiders het gesprek aan te gaan over de didactiek van de breuken.

Lees meer over
Rekenen en wiskundePrimair onderwijs

Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs

Canjels, J.C. & Keijzer, R. (2023). Overtuigingen van leraren in groep 1 en 2 met betrekking tot het reken-wiskundeonderwijs. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(5), 41-50.

De visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is mede bepalend voor de inrichting van het onderwijs. Dat geldt met name voor leraren in groep 1 en 2. In het hier beschreven onderzoek gingen we na wat de visie of overtuiging van leraren op het reken-wiskundeonderwijs is en hoe die bepalend is voor hoe de leraren hun onderwijspraktijk inrichten. We vonden dat leraren zich bij het inrichten van de praktijk door verschillende factoren laten leiden. Naast de eigen overtuiging spelen hier de visie en afspraken binnen de school een bepalende rol. Leraren leven naar deze visie en afspraken, maar zoeken ook naar manieren om die zo in te vullen dat dit aansluit bij de eigen overtuiging.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBOPrimair onderwijs

Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid

Terlouw, B., Van Schaik, M., Rietberg, C., & Keijzer, R. (2023). Een goede rekencoördinator is op de toekomst voorbereid. Volgens Bartjens, 42(4), 22-25.

Dit artikel biedt zicht op de post hbo-opleiding tot rekencoördinator. We beschrijven welke competenties je als rekencoördinator ontwikkelt en lichten een tipje van de sluier op ten aanzien van de onderwerpen die de revue passeren. Ook wordt ingegaan op de actualiseringsslag van de opleiding en wat de aanleiding daarvoor was.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBO

Professionalizing primary school mathematics teacher educators

Keijzer, R., Kool, M., Veldhuis, M., Stuber, S., & Roelofs, J. (2023). Professionalizing primary school mathematics teacher educators. In EAPRIL 2022 conference proceedings (pp. 10-22). Leuven: EAPRIL. https://eapril.org/assets/images/Proceedings-2022.pdf

Mathematics teacher educators in primary teacher education need expert knowledge and skills in teaching in primary school, in subject matter and research. Most starting mathematics teacher educators possess only part of this knowledge and skills. A professional development trajectory for this group is developed and tested, where a design based research is used to evaluate the design. This paper describes the professional development trajectory and it’s design. We conclude that the professional development design should focus on mathematical knowledge for teaching, should refer to both teacher education and primary education, should offer opportunities for cooperative learning, and need to use practice based research as a developmental tool.

Lees meer over
Rekenen en wiskundeHBO

Kwaliteitscriteria voor het reken-wiskundeonderwijs op de pabo

Kool, M., Van Doornik-Beemer, H., Keijzer, R., Veldhuis, M. & Van Zanten, M. (2023). . Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 42(4), 41-53.
Lees meer over
KansengelijkheidRekenen en wiskundePrimair onderwijs

Rekenen-wiskunde en kansengelijkheid

Keijzer, R. (2023). Rekenen-wiskunde en kansengelijkheid. JSW, 2023(6), 20-23.

Een taak van het onderwijs die recent nogal in de belangstelling staat, is bijdragen aan
kansengelijkheid. Wat kan dit betekenen voor het reken–wiskundeonderwijs?

Lees meer over