IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Kenniscentrum Spelend & Onderzoekend Leren

Het Kenniscentrum Spelend & Onderzoekend Leren verricht praktijkgericht onderzoek om te zorgen voor innovatie in het basisonderwijs en de lerarenopleiding. Een vaste kern van lectoren staat aan het hoofd van vijf onderzoekslijnen: Jonge kind, Rekenen-wiskunde, Wetenschap en technologie, Kansengelijkheid en LezenBekijk hier het onderzoeksprogramma 2021 – 2025.

Lectoraat

Wetenschap en technologie

De onderzoekslijn Wetenschap en technologie richt zich op de vraag welke houdingsaspecten, vaardigheden en kennis leerlingen en leraren in het basisonderwijs nodig hebben om om te gaan met de problematieken van een hoogtechnologische maatschappij.

Bekijk lectoraat

Lectoraat

Rekenen en wiskunde

De onderzoekslijn Rekenen-wiskunde richt zich op onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en binnen de opleiding. Doel is de wiskundige maatschappelijke redzaamheid bij kinderen en aanstaande leraren te vergroten.

Bekijk lectoraat

Lectoraat

Kansengelijkheid

Het lectoraat Kansengelijkheid – dat zeer nauw verbonden is met de onderzoekslijn Diversiteit en kritisch burgerschap – beoogt structurele ongelijkheid in het (opleidings)onderwijs kritisch te onderzoeken, bevragen en bestrijden.

Bekijk lectoraat

Lectoraat

Jonge kind

De onderzoekslijn Jonge kind richt zich op de rol van spelen in het onderwijs aan jonge kinderen tussen 2,5 en 8 jaar. De centrale vraag is hoe pedagogisch medewerkers en leerkrachten de voor- en vroegschoolse ontwikkeling van jonge kinderen in brede zin kunnen stimuleren door en in spel.

Bekijk lectoraat

Lectoraat

Lezen

De onderzoekslijn Lezen richt zich op de vraag op welke manier leerkrachten de effectieve leesdidactiek kunnen toepassen in hun onderwijs. Daarbij is expliciet aandacht voor het behouden of vergroten van de leesmotivatie en het leesplezier van kinderen, jongeren en (aankomend) leerkrachten. De onderzoekslijn staat onder leiding van associate lector dr. Inouk Boerma.

 

Bekijk lectoraat