Alle info op een rijtje

Aanmelden Open Dag

Aanmelden opleiding

Op deze pagina komen diverse onderwerpen aan bod om jou goed te informeren over de studie. Heb je na het lezen nog vragen, neem dan even contact op. Vanzelfsprekend ben je ook van harte welkom op een open dag voor een nadere kennismaking.

Voor je studie

 • Inschrijving/toelating
  • Tot wanneer kan ik mij inschrijven via Studielink?

   Voor aanvang van de studie in september is de uiterste inschrijfdatum voor de voltijdopleiding 30 juni. Voor deeltijdopleidingen geldt de uiterste inschrijfdatum van 31 juli. Wanneer je je aanmeldt voor 1 mei, dan heb je automatisch toelatingsrecht.

  • Zijn er aanvullende toelatingseisen voor de pabo?

   Heb je een havo-diploma en heb je in één of meer van de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek geen eindexamen gedaan, dan moet je voor dat vak of die vakken een toelatingstoets maken. Voor natuur & techniek voldoet één van de vakken natuurkunde, biologie of ‘Natuur, Leven en Technologie’.

   Heb je een diploma mbo-4 dan moet je voor alle drie de vakken: geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek een toelatingstoets maken.

   Kijk hier voor meer informatie over deze toetsen, de voorbereiding, de planning en de herkansingen.

  • Ik wil instromen in het 2e, 3e, of 4e jaar. Kan dat?

   In veel gevallen is het mogelijk om in te stromen in het 2e, 3e of 4e studiejaar. Bijvoorbeeld als je elders al één of meerdere jaren aan de pabo hebt gestudeerd of in het bezit bent van een propedeuseverklaring. Neem contact op met de studentenadministratie voor meer informatie (studentenadministratie@ipabo.nl). Je hoeft dan geen studiekeuzecheck te doen; er zal een studiecontract voor je worden opgesteld.

 • Studiekeuzecheck

  Nadat je je hebt ingeschreven, ontvang je informatie over de studiekeuzecheck. Dit is een verplicht onderdeel dat hoort bij het inschrijvingsproces. We maken graag persoonlijk kennis en brengen jouw ambities en kwaliteiten voor de studie zoveel mogelijk in kaart.

  • Wanneer is de studiekeuzecheck?

   De studiekeuzecheck vindt plaats op:

   Zaterdag 18-03 Amsterdam en Alkmaar
   Zaterdag 15-04 Amsterdam en Alkmaar
   Woensdag 31-05 Amsterdam en Alkmaar
   Maandag 12-06 Amsterdam
   Woensdag 21-06 Amsterdam
   Maandag 03-07 Amsterdam
   Woensdag 05-07 Amsterdam en Alkmaar
   Woensdag 16-08 Amsterdam

   Je wordt uitgenodigd voor een specifieke datum. Houd in je agenda rekening met bovenstaande data.

  • Wat houdt de studiekeuzecheck in?

   • Je maakt een thuisopdracht waarbij je je oriënteert op het beroep. Dit verslag neem je mee naar de studiekeuzecheck.
   • Je maakt de reken-wiskundetoets (Wiscat). Je kunt je op deze landelijke toets voorbereiden door je (gratis) te abonneren op www.beterrekenen.nl. Je krijgt dan iedere dag een aantal opdrachten via de mail. Verder kun je op de website van het Cito onder Hoger onderwijs, toetsen voor de pabo, informatie vinden over de wiscat-toets.
   • Op de dag zelf maak je door middel van een opdracht kennis met medestudenten.

  • De uitslag van de studiekeuzecheck

   Ongeveer een week na de studiekeuzecheck krijg je een gericht studieadvies per mail toegestuurd, zodat je weet waar je kwaliteiten liggen en waar je nog aan moet werken om je eerste studiejaar aan Hogeschool IPABO zo succesvol mogelijk te kunnen doorlopen. Bij een positief advies is de verwachting dat je, bij voldoende inzet, je studie met succes zult doorlopen. Bij een negatief advies is de kans hierop klein. Afhankelijk van de inschrijfdatum aan Hogeschool IPABO is dit advies wel of niet bindend. Uiteindelijk bepaal je natuurlijk zelf grotendeels je studiesucces.

  • Inschrijven voor 1 mei

   Wanneer je je inschrijft voor 1 mei, dan heb je toelatingsrecht tot de opleiding. Dit betekent dat je ook bij een negatieve uitkomst van de studiekeuzecheck kunt beslissen om aan de studie te beginnen.

   Heb je je na 1 mei ingeschreven en is jouw studieadvies negatief, dan mag Hogeschool IPABO besluiten je niet toe te laten tot de opleiding. Dit advies is dan bindend.

  • Wat neem ik mee naar de studiekeuzecheck?

   Zorg ervoor dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt. (geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument). Er zijn geen kosten verbonden aan de studiekeuzecheck.

 • Studie in Cijfers
  • Wat is Studie in Cijfers?

   Studie in Cijfers geeft in één oogopslag onafhankelijke, objectieve en vergelijkbare data van een opleiding. Ook wordt er een vergelijking gemaakt met het landelijk gemiddelde van de studie. Deze vergelijking kan handig zijn bij een eerste oriëntatie op verschillende hogescholen. Uiteraard ga je je daarna verder verdiepen in een opleiding om je er een goed beeld van te kunnen vormen.

  • Waar vind ik Studie in Cijfers?

   Het overzicht Studie in Cijfers vind je per opleiding terug op Studiekeuze123. De cijfers van Hogeschool IPABO worden in het schema afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de pabo-opleidingen. De cijfers zijn gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête, gegevens van DUO en de Vereniging Hogescholen. Bij de arbeidsmarkt wordt alleen het landelijk gemiddelde weergegeven, gegevens per instelling zijn hiervoor niet beschikbaar.

 • Toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum)
  • Voor wie is het Toelatingsonderzoek 21+?

   Het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) is bestemd voor aankomende studenten van 21 jaar of ouder die niet beschikken over een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Voorwaarde is wel dat je op 1 oktober van het jaar dat je wilt gaan studeren 21 jaar of ouder bent. Je kunt alleen aan een toelatingsonderzoek 21+ deelnemen als je je hebt aangemeld voor de reguliere voltijdopleiding, deeltijdopleiding, universitaire opleiding en Ad PEP aan Hogeschool IPABO en je ook hebt aangemeld voor het toelatingsonderzoek 21+ via Studielink.

  • Waaruit bestaat het Toelatingsonderzoek 21+?

   Het toelatingsonderzoek 21+ bestaat uit de verplichte studiekeuzecheck met daarin opgenomen de reken-wiskundetoets (Wiscat). Daarnaast dien je tijdens deze dag een motivatiebrief te schrijven (met pen en papier). Ook gelden de aanvullende toelatingseisen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Zie hiervoor de website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.
   LET OP: Wiscat en toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs gelden niet voor Ad PEP studenten.

  • Waar en wanneer is het Toelatingsonderzoek 21+ gepland?

   De data voor het toelatingsonderzoek 21+ zijn gekoppeld aan de studiekeuzecheck. Op de dag van jouw studiekeuzecheck doe je aanvullend de opdracht voor het toelatingsonderzoek 21+. Hogeschool IPABO deelt je in op een bepaalde dag. Houd in je agenda rekening met de data van de studiekeuzecheck. Aan het toelatingsonderzoek zijn geen kosten verbonden.

 • Studiekosten
  • Wat zijn de tarieven voor het collegegeld?

   Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap bepaalt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld. Als je aan de eisen voldoet die het ministerie stelt, betaal je dit wettelijk collegegeld. Wanneer je start aan een pabo-opleiding kun je mogelijk gebruik maken van de regeling halvering collegegeld.

   Wettelijk Tarief 2023-2024
   Voltijdopleiding/ voltijd Ad PEP – volledig tarief € 2.314, –
   Voltijdopleiding/ voltijd Ad PEP – verlaagd tarief € 1.157, –
   Deeltijdopleiding 2023-2024
   4-jarige deeltijd/ verkorte deeltijd/ Ad PEP deeltijd – volledig tarief € 2.108, –
   4-jarige deeltijd/ verkorte deeltijd/ Ad PEP deeltijd – verlaagd tarief € 1.054, –

   Heb je al een bachelor- of masteropleiding in het onderwijs of de zorg behaald, dan betaal je het instellingstarief. Voor het studiejaar 2023-2024 is dit vastgesteld op: € 7.750, –

   Het collegegeld kan in één of acht termijnen worden voldaan. De administratiekosten voor inning van het collegegeld in termijnen bedraagt €25,-.

  • Overige studiekosten

   De kosten voor studieboeken en readers ligt in het eerste jaar altijd hoger dan in de daaropvolgende jaren. Voor het 1e studiejaar worden de kosten als volgt geraamd:

   Voltijdopleiding € 800,-
   Deeltijdopleiding € 800,-
   Verkorte opleiding € 350,-
   Universitaire pabo € 500,-
   Ad PEP € 600,-

   Voor de universitaire pabo geldt dat je voor beide studies boeken moet aanschaffen. Bovenstaand bedrag betreft de boeken voor de pabo-opleiding.

 • Boekenlijsten
 • Internationaal
  • Internationaal

   Op de IPABO geven we je ook de mogelijkheid om over de grenzen heen te kijken. Via diverse reizen naar het buitenland kun je internationale ervaringen opdoen rond onderwijs en onderzoeken welke praktijken, keuzes en opvattingen bestaan in een andere context.
   Wat zijn de mogelijkheden voor studenten aan Hogeschool IPABO:

   • Derde studiejaar: In je derde studiejaar kun je gedurende het tweede semester (minor 2) een half jaar studeren in het buitenland.
   • Studenten Universitaire Pabo: In de tweede helft van je studie organiseren we een studieweek naar een lerarenopleiding in het buitenland.
   • Edukans: Naast deze mogelijkheden kun je ook mee op een onderwijsexpeditie die georganiseerd wordt door Edukans. Deze expeditie combineert onderwijs, actie, fondsenwerving met een indrukwekkende reis. Studenten doen op al deze terreinen ervaringen en tegelijkertijd zetten zij zich in voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden.

   Tijdens de opleiding informeren we je uitgebreid over de mogelijkheden en voorwaarden. Lees hier vast meer over Holland Scholarship, het beurzenprogramma voor wie in Noord-Amerika wil studeren.

  • Study in Amsterdam (international students)

   University of Applied Sciences iPabo offers a Bachelor for teacher education accredited by the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO). The 30 EC minor Diversity and Critical Citizenship is part of this Bachelor, takes place in the Spring semester and is open to 20-25 both Dutch and international students from Primary School Education, Pedagogy or related bachelor programs.

   During the program, students will focus on different areas related to the subjects of Education, Diversity and Critical Citizenship. Encouraging children in (primary) school to take responsibility for the way they speak and/or act and to be in dialogue about it, can be regarded as the main goal of the program.

   The program will be in English, therefore students are expected to master English on a level of B2 or higher (IELTS overall band of 6,5, or TOEFL internet based of 90). For more information see our brochure. Erasmus+
   The European Commission awarded the charter 2014-2020 to IPABO Academy of Applied Sciences. Erasmus Policy Statement.

   Code of Conduct

   The Code of Conduct contains agreements which the institutions of higher education have developed to regulate the relationship with international students. The regulations are – for example – about the provision of information to international students and the minimum (language) requirements for admission to an institution of higher education. According to Dutch immigration law, inclusion of an institution in the Register of the Code of Conduct is a precondition for attracting international students from outside the EU.

   For more information on the Code of Conduct International Student in Dutch Higher Education go to www.internationalstudy.nl.

   International Office IPABO University of Applied Sciences:
   internationaloffice@ipabo.nl / internationalisering@ipabo.nl

Na je studie

 • We houden contact! Alumnivereniging

   

  Afgestudeerd? Word lid van onze alumnivereniging. Hoe fijn is het om als startende leerkracht of pedagogisch educatief professional contact te houden en ervaringen uit te wisselen met oud-medestudenten, mensen uit het werkveld en docenten van de hogeschool. Daarnaast blijf je door studiebijeenkomsten en alumnidagen op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het werkveld. Bovendien houd je toegang tot de mediatheek. Meld je aan bij de Linkedin groep van de IPABO-alumni en we houden je op de hoogte.

 • Diploma en titel

   

  Je hebt je diploma en daarmee je bachelorgraad behaald. Je hebt nu de titel: Bachelor of Education in Primary School.
  Heb je de universitaire pabo en de bachelor Pedagogische wetenschappen gevolgd, dan heb je daarmee ook de titel Bachelor of Pedagogical Sciences. Naast je beroepsvaardigheden beschik je ook over academische onderzoekvaardigheden die je kunt toepassen in de praktijk van het onderwijs.

  Extra diploma

  Tijdens de opleiding heb je een levensbeschouwelijke richting gekozen. Naast je bachelordiploma ontvang je – uiteraard afhankelijk van je gemaakte keuze – een akte Rooms-Katholiek, een akte Protestants-Christelijk, het diploma Islam of het diploma Religieuze diversiteit.

 • Aan de slag

   

  Met je pabo-diploma kun je in verschillende beroepen en vakrichtingen terecht. Naast leraar basisonderwijs kun je denken aan:

  • werken in een sector die ligt in de sfeer van het onderwijs, zoals educatieve dienstverlening
  • een beroep dat niet direct met onderwijs te maken heeft, maar waarin de begeleiding van kinderen centraal staat
  • een leidinggevende functie, vanwege je vaardigheden op sociaal en communicatief gebied

  Met het diploma Associate degree Pedagogisch Educatief Professional ben je flexibel inzetbaar binnen een brede doelgroep en ben je een waardevolle aanvulling in het werkveld waarin de ontwikkeling van kinderen centraal staat.

 • Verder studeren 
  • Zoek de verdieping

   Als je na het afronden van je studie niet meteen voor de klas wilt staan, dan kun je er ook voor kiezen om verder te studeren. Aan de universiteit kun je de verdieping opzoeken in de richting van Onderwijskunde, Pedagogiek of Psychologie. Aan Hogeschool IPABO kun je de master Onderwijs & Technologie volgen.

   Ben je aan het werk, ook dan zijn vele cursussen en mogelijkheden om je met nascholing te specialiseren op het gebied waar jij extra belangstelling voor hebt. Bekijk hier ons nascholingsaanbod.

  • Bewegingsonderwijs voor alle groepen

   Met je pabo-diploma mag je alleen bewegingsonderwijs geven aan groep 1 en 2 van het basisonderwijs en aan kinderen tot 7 jaar in het speciaal onderwijs. Wil jij graag in alle groepen aan de slag? Volg dan de leergang Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs. Op de IPABO heb je de mogelijkheid om hier in de minorfase al mee te beginnen. Heb je de sportklas gevolgd, dan ben je bevoegd bewegingsonderwijs te geven voor de groepen 1 t/m 8.