Kansengelijkheid

Eén van de uitgangspunten binnen het lectoraat Kansengelijkheid is dat ongelijke machtsrelaties en sociale ongelijkheid bestaan binnen de samenleving, en daardoor ook tussen de betrokkenen in educatieve praktijken van spelend en onderzoekend leren.

Vanuit deze erkenning willen we bijdragen aan het vergroten van bewustzijn van ongelijkheid, het doen toenemen van inzichten hierover en het bevorderen van daadwerkelijke verandering in het onderwijs.

Onze benadering van kansengelijkheid adresseert de structurele invloed van macht, marginalisatie en ongelijkheid op het (opleidings)onderwijs. Deze benadering, die in internationale literatuur een Social Justice benadering genoemd wordt, heeft er oog voor dat (opleidings)onderwijs zowel veelal ongewild en onbewust structurele ongelijkheden in stand kan houden, als actief kan bestrijden; en beoogt het laatste. Op Social Justice gericht (opleidings)onderwijs beoogt bestaande kansenongelijkheid actief tegen te gaan dan wel kansengelijkheid actief te bevorderen. Dit vraagt om kritisch (opleidings)onderwijs dat structurele ongelijkheid ook binnen het eigen (opleidings)onderwijs actief onderzoekt, bevraagt, en bestrijdt (Hosseini, Leijgraaf, Gaikhorst, & Volman, 2021).

Lectorale rede Kansengelijkheid

Op 21 juni 2022 is Monique Leijgraaf geïnstalleerd als lector Kansengelijkheid. Daarbij sprak ze haar lectorale rede uit, getiteld:

“Ik snap oprecht niet hoe dit systeem kan bestaan!” Bevorderen van Kansengelijkheid door het doorbreken van de master narrative.

Je kunt haar rede hier downloaden in het Nederlands of in het Engels.

Thema’s

Binnen het lectoraat Kansengelijkheid worden de volgende thema’s onderscheiden:

  1. Vergroten van het kritisch bewustzijn van structurele ongelijkheid bij lerarenopleiders en (aanstaand) leraren primair onderwijs;
  2. Kritisch denken over en werken met curriculum inhouden binnen het primair onderwijs en de lerarenopleiding;
  3. Het bevorderen van critical literacy bij (aanstaand) leraren en leerlingen primair onderwijs;
  4. Het waarderen en betrekken van de wereld van leerlingen en studenten op het (opleidings)onderwijs;
  5. Kritisch op silencing en micro-agressie.

Over de vliegende start die het lectoraat gemaakt heeft kan je hier meer lezen. Het lectoraatsplan 2022-2026 is hier binnenkort te downloaden.