Werkplekleren

Op deze pagina vind je informatie over OnStage voor studenten, cursisten en assessoren van het werkveld en Hogeschool IPABO.

Werkplekassessment

Op deze pagina wordt beschreven hoe je als student/cursist je materiaal moet aanleveren voor je assessoren. Het beschrijft de stappen om je materiaal voor het werkplekassessment aan te leveren én de assessor(en) te selecteren die aan jou zijn toegewezen.

Toelichting

De uitleg op deze pagina gaat ervan uit dat je én een lesbeschrijvingsformulier hebt gemaakt én beschikt over het adviesformulier dat door de mentor is ingevuld en met je is besproken.

Werkplekportfolio

Het werkplekportfolio is aanwezig op de werkplek tijdens het werkplekassessment, dit lever je dus niet meer in via OnStage. Het werkplekportfolio kan een fysieke map zijn of een laptop waar jouw portfolio op te raadplegen is door de assessor(en).

Inloggen op OnStage

Stappenplan voor het gebruik van OnStage. Ga als student/cursist naar OnStage

 • Stap 5: Klik op het dossier dat overeenkomt met je huidige stage

  Onstage student stap 5

  Nu je bent ingelogd op OnStage zul je in eerste instantie 3 onderdelen langs moeten lopen om het werkplekassessment succesvol te kunnen laten verlopen:

  1. Uploaden van het LIO contract (alleen voor LIO studenten vanaf minor 4)
  2. Uploaden van een lesbeschrijvingsformulier
  3. Het uploaden van een adviesformulier
  4. Het selecteren van de beoordelaar
 • Stap 7: Het uploaden van een lesbeschrijvingsformulier

  Onstage uploaden lesbeschrijvingsformulier

  • Klik op Lesbeschrijvingsformulier om je LBF te uploaden. Je kunt eventueel ook een bijlage (presentatie of werkblad) uploaden.
  • Let op: volg uitsluitend deze stappen en klik NIET bij optionele activiteiten op herkansing lesbeschrijvingsformulier, dit is alleen bij een herkansing van belang.

  Cursisten van de zij-instroom

  Onstage student proefassessment toevoegen

  • Gebruik Bijlage (optioneel) om je proefassessment toe te voegen.
  • Zodra je bestand is geüpload, klik op INLEVEREN.

  Onstage student 6c

  • Controleer de bestandsnaam en als je een fout bestand hebt gekozen, klik je op ANNULEREN Ben je tevreden, klik op INLEVEREN BEVESTIGEN om het uploaden te bevestigen.

  Onstage student 6d

  • Let op: volg uitsluitend bovenstaande stappen en klik NIET bij optionele activiteiten op herkansing lesbeschrijvingsformulier, dit is alleen bij een herkansing van belang.

 • Stap 8: het uploaden van het adviesformulier

  Met je mentor heb je het adviesformulier van te voren doorgenomen. Je zorgt ervoor dat je van dit document één bestand hebt die je vervolgens kunt inleveren.

  Onstage uploaden adviesformulier

  • Klik links in het scherm in het onderdeel Stappenplan op Adviesformulier Mentor
  • Let op: volg uitsluitend deze stappen en klik NIET bij optionele activiteiten op herkansing Adviesformulier, dit is alleen bij een herkansing van belang.

  Onstage uploaden adviesformulier

  • Klik op Adviesformulier Mentor en selecteer het bestand op jouw harde schijf om deze te uploaden

  Onstage Uploaden adviesformulier

  • Klik op INLEVEREN om het inleverproces te starten
  • Controleer de bestandsnaam en bevestig het inleveren door te klikken op INLEVEREN BEVESTIGEN


 • Stap 9: het toevoegen van assessoren

  We gaan ervan uit dat er tijdens je normale werkplekassessment één assessor/beoordelaar aanwezig is.

  • Belangrijk: Zorg ervoor dat je zeker weet wie er bij jou op bezoek komt.
  • Als het een instituutsopleider (IPABO-docent) is, klik je op IPABO Beoordelaar A toevoegen.
  • Als het een schoolopleider (vanuit jouw bestuur) is klik je op Werkveld beoordelaar toevoegen. (uitleg staat onderaan deze pagina)
  • Heb je twee assessoren, dan zul je onderstaande twee keer moeten uitvoeren, namelijk één keer voor de IPABO-docent en één keer voor de schoolopleider.

  Onstage toevoegen assessor

  • Klik op het juiste onderdeel om de beoordelaar toe te voegen (in dit voorbeeld klik ik op IPABO beoordelaar A toevoegen)

  Onstage toevoegen assessor

  • Staat niet de juiste persoon geselecteerd klik op de prullenbak
  • Je kunt nu de andere contactpersonen selecteren
  • Nadat de beoordelaar is geselecteerd klik je op AFRONDEN om het definitief te maken

  Onstage toevoegen assessor

  • Bevestig de keuze door op OK te klikken.
  • Jij bent nu klaar. Mocht het zo zijn dat er een foutmelding optreedt of je komt ergens niet uit, laat het dan weten per e-mail aan fgntrohernh@vcnob.ay
  • Let op: volg uitsluitend bovenstaande stappen en klik NIET bij optionele activiteiten op herkansing Adviesformulier, dit is alleen bij een herkansing van belang.

  Hoe voeg je een werkveldbeoordelaar of ook wel schoolopleider genoemd, toe?

  Onstage

  • Klik bij Optionele activiteiten op Werkveld beoordelaar toevoegen

  Onstage

  • Klik vervolgens bij Tekenbevoegd persoon (even naar beneden scrollen als je het niet meteen ziet staan) op het pijltje naast Toevoegen, hiermee verschijnt er een lijstje met namen,
   selecteer de juiste naam van degene die op bezoek komt.
  • Vergeet daarna niet te klikken op Afronden en je keuze te bevestigen.

  Onstage

  • Bovenin bij Activiteit zie je een afvinkteken staan naast Werkveld beoordelaar toevoegen. Dit betekent dat je keuze is bevestigd. Zoals je ziet in dit voorbeeld staat er nog geen afvinkteken voor Lesbeschrijvingsformulier en Adviesformulier. Die acties moet deze student nog doen. Als dat wel correct is uitgevoerd staan er ook afvinktekens voor deze twee activiteiten.

 • Stap 10: de beoordeling inzien

  Zodra de assessor klaar is met de beoordeling, kun je inloggen op OnStage en ga je naar je dossier.

  • Het kan zijn dat je dossier ‘verdwenen’ lijkt. In dat geval klik je op Filtering en vervolgens vink je Afgerond aan. Het afgeronde dossier verschijnt in het overzicht.

  Onstage

  • Klik op Beoordeling Vastleggen om de gegevens in te zien zoals je Cijfer en de Toelichting (feedback)

  Onstage

  • Klik op Werkplekassessment beoordelingsformulier (Excel) en je kunt daar het beoordelingsformulier downloaden zodat je per onderdeel ziet wat je score is.

 • Stap 11: een herkansing beginnen

  In het geval je een herkansing hebt gekregen omdat het eerste werkplekassessment niet is behaald ga je naar je dossier in OnStage.

  Onstage

  • Klik op Herkansing Lesbeschrijvingsformulier om je LBF toe te voegen voor de herkansing.
  • Klik op Herkansing Adviesformulier Mentor om het aangepaste adviesformulier toe te voegen.
  • Controleer of de juiste assessor nog aan je dossier is gekoppeld. In principe hoef je niets te doen als dezelfde assessor bij je langs komt.

Beoordelingsformulier Werkplekassessment

Klik hier om naar de werkveldevaluatie te gaan

Werkveldevaluatie – Werplekleren, werkveldassessment en OnStage. Voor het werkplekassessment zijn er drie verschillende beoordelingsdocumenten ontwikkeld:

 1. Download voltijd+deeltijd+universitaire pabo
 2. Download verkorte deeltijd
 3. Download zij-instroom

Werken met het beoordelingsformulier

Het werkplekassessment wordt uitgevoerd met behulp van een beoordelingsformulier waarin de score wordt bijgehouden.

 • Uitleg werken met het beoordelingsformulier

  • Let op: Kies het juiste document uit voor de juiste student en selecteer het juiste tabblad (gekoppeld aan de leerjaren) In Microsoft Excel voordat je die student gaat beoordelen.
  • Het beoordelingsformulier is gemaakt in Excel en vereist het werken met Excel om de beoordeling uit te kunnen voeren. Hieronder het formulier voor de voltijd/deeltijd en universitaire pabo.

  Onstage

  Onderaan het Exceldocument vind je tabbladen. De betekenis van de tabbladen is als volgt:

  • BT1 = halverwege studiejaar 1 (BT=Beroepstaak)
  • BT2 = eind studiejaar 1
  • BT3 = halverwege studiejaar 2
  • BT4 = eind studiejaar 2
  • Minor 1 = halverwege studiejaar 3
  • Minor 2 = eind studiejaar 3
  • Minor 3 = halverwege studiejaar 4
  • Minor 4 = eind studiejaar 4

   

  •  Tip: Als je het Exceldocument hebt gedownload, leer jezelf aan om dit document meteen als bestand op te slaan met de naam van de student in de bestandsnaam die je gaat beoordelen. Dit om te voorkomen dat je in éénzelfde document per ongeluk de beoordeling van bijvoorbeeld een eerstejaarsstudent hebt staan én bijvoorbeeld een beoordeling van een student uit jaar 2.
  • Als je het document hebt geopend om deze in te vullen dan kun je het beste gebruik maken van de muis om de verschillende onderdelen in te vullen. Begin allereerst met het invullen van het bovenste vak.
  • Vul de naam van de student in, de datum en je eigen naam als assessor. Ben je met een tweede assessor dan vul je die naam ook meteen in.

  onstage

  • Beoordeel alle voorwaardelijke criteria

  Onstage

  • Scoor de verschillende beoordelingscriteria, let er op dat je alle criteria een cijfer (0 / 1 / 2 of 3) geeft.

  Onstage

  • We hebben ervoor gekozen om meteen bij elke deel aan te geven of de student dat onderdeel voldoende of onvoldoende heeft behaald.

  Onstage

  • Onderaan het formulier vind je een overzicht van alle onderdelen inclusief het behaalde cijfer

  Alles ingevuld?

  1. Controleer het gehele formulier of elk onderdeel van een beoordeling is voorzien. Dit om te voorkomen dat je op een later moment nog geconfronteerd wordt met een foutje.
  2. Is één van de onderdelen onvoldoende dan blijft het gehele werkplekassessment onvoldoende.
  3. Komt de bovenaan ingevulde naam van de student overeen met naamgeving van het Excelbestand? Dan kun je door naar OnStage om dit bestand te uploaden. Ben je de enige assessor klik dan hier. Ben je met twee assessoren klik dan hier.
  4. Zorg ervoor dat je Microsoft Excel afsluit alvorens het formulier te uploaden anders zal het uploaden mogelijk niet lukken.

   

Toetsing in Voltijd Minor 2 (derde studiejaar keuzeminor)

Feedback Gerichte Toetsing

Het toetsproces

Feedback geven

Gebruik Scorion

Vrije ruimte

Studiegidsen

Voltijd

Deeltijd

Verkorte deeltijd

Universitaire pabo

Zij-instroom