Over IPABO

Partnerschappen

‘Opleiden doe je samen’
Om inspirerend en innovatief onderwijs te verzorgen werken we nauw samen met basisscholen, hogescholen en universiteiten.

 

Neem contact op met IPABO

Radiant Lerarenopleidingen

Hogeschool IPABO neemt deel aan het samenwerkingsverband van de Radiant lerarenopleidingen (Marnix Academie, Driestar, Thomas More, Viaa, KPZ, CHE, Iselinge en De Kempel). Binnen Radiant worden kennis en kracht voor onderwijsontwikkeling en praktijkgericht onderzoek gebundeld.
Binnen het samenwerkingsverband zijn verschillende netwerken (bijv. opleidingsmanagers, ict’ers en onderzoekers) actief waarbinnen kennis wordt uitgewisseld. Daarnaast biedt Hogeschool IPABO samen met Radiantpartners de master en ‘Leren en Innoveren’ aan en wordt samengewerkt bij de ontwikkeling en uitvoering van de master Onderwijs & Technologie.

 

Universitaire pabo

In samenwerking met de Vrije Universiteit biedt Hogeschool IPABO een double degree-programma aan waarbinnen studenten de bachelors leraar basisonderwijs (IPABO) en pedagogische wetenschappen (VU) combineren. Door de samenwerking met de Vrije Universiteit bieden wij studenten met een vwo-achtergrond de mogelijkheid om een beroepsgerichte opleiding te combineren met een wetenschappelijke opleiding.

 

Samenwerking Marnix Academie

In samenwerking met de Marnix Academie biedt Hogeschool IPABO de Master Onderwijs & Technologie aan (MOT). Per september 2022 is Hogeschool IPABO een van de leslocaties.

 

Amsterdamse lerarenagenda ’19-’23

Hogeschool IPABO participeert samen met alle scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en aanbieders van lerarenopleidingen in een samenwerkingsverband met de gemeente Amsterdam om de crisis van het lerarentekort te lijf te gaan. De samenwerking ligt ten grondslag aan de Amsterdamse lerarenagenda 2019-2023 Liever voor de Klas, waarin wordt onderzocht hoe beschikbare middelen kunnen worden ingezet om het lerarentekort terug te dringen. Er wordt de komende jaren 23 miljoen in de aanpak van het lerarentekort gestoken zodat er 500 leraren bij komen in Amsterdam, scholenteams geld krijgen om zich te scholen en directeuren worden ondersteund.

 

Alliantie Lerarenopleidingen Metropoolregio Amsterdam

In oktober 2020 sloten OCW, VSNU en VH het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen. Een van die voorgestelde trajecten die uit dat akkoord voortkomt, is de vorming van regionale allianties. In een dergelijke alliantie bundelen hogescholen en universiteiten samen met het werkveld hun krachten om “beter gebruik te maken van elkaars expertise en (aspirant)leraren een helder en zo goed mogelijk passend opleidingsaanbod te presenteren”.
De beoogde alliantie is een formeel partnerschap tussen hbo- en wo-lerarenopleidingen dat nauw samenwerkt met schoolbesturen in po/vo/mbo, gemeente en bedrijfsleven.
Hogeschool IPABO heeft de handschoen opgepakt samen met Hogeschool van Amsterdam, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit. Samen vormen zij de Alliantie Lerarenopleidingen Metropoolregio Amsterdam (ALMA). Het doel van deze alliantie is het opzetten van een duurzame infrastructuur voor samenwerking tussen lerarenopleidingen, schoolbesturen en andere partners in de regio. Deze samenwerking bouwt verder op bestaande, succesvolle samenwerkingsverbanden en partnerschappen met betrekking tot samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken.

 

Bevordering leesplezier

Met de Bibliotheek Kennemerwaard werken we intensief samen vanwege de uitvoering van het project de Bieb op School. Dit project is gericht op dagelijkse aandacht voor leesplezier en mediawijsheid. Als onderdeel van de samenwerking hebben medewerkers van de Bibliotheek Kennemerwaard een aantal (online) workshops verzorgd voor studenten en is de eigen mediatheekcollectie uitgebreid met young adult.

 

Samenwerking met basisscholen

Hogeschool IPABO werkt nauw samen met ruim 300 basisscholen in Noord-Holland. Het opleiden van studenten tot vakbekwame leerkrachten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat wij voor én met het werkveld opleiden. Daardoor ontstaat een nieuwe dynamiek. Leren, werken, opleiden, onderzoeken en professionaliseren komen bij elkaar. De basisschool is de plaats bij uitstek voor professionele ontwikkeling van alle betrokkenen: studenten, leerkrachten en docenten participeren in professionele leergemeenschappen. De onderlinge samenwerking richt zich op: verbetering van leer- en ontwikkelingsresultaten van kinderen in basisscholen door professionele leerkrachten; professioneel lerende en onderzoekende basisschoolteams en schoolleiders die de daarvoor benodigde cultuur in scholen realiseren.

Erasmus+

In het kader van keuzeminor 2 (jaar 3) kun je een half jaar bij een van onze partnerinstituten in het buitenland studeren. Je kunt daarvoor een beurs aanvragen bij Erasmus+, dit loopt via Bureau Internationalisering van de iPabo. In november van studiejaar 2 krijg je een voorlichting over de mogelijkheden en gang van zaken. Hier vind je de Hogeschool IPABO Erasmus Policy Statement 2021-2027

Holland Scholarship beurs voor studie/stage buiten de EU

Aanmelding en procedure van toekenning

Tijdens Minor 2 heb je als IPABO-student de mogelijkheid om een half jaar in het buitenland stage te lopen en/of te studeren. Voor bestemmingen buiten de EU kun je in aanmerking komen voor een Holland Scholarship beurs. Dat betekent een eenmalige bijdrage van €1250,- voor de kosten die je maakt. Er is ieder jaar een beperkt aantal beurzen beschikbaar (ongeveer 8 beurzen in 2024).  Aanmelden doe je door een mail te sturen naar Bureau Internationalisering (vagreangvbanyvfrevat@vcnob.ay) onder vermelding van Aanmelding HS-beurs in de onderwerpsregel.

Wanneer het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare beurzen overstijgt dan wordt er door Bureau Internationalisering bepaald aan wie de beurzen worden toegekend. Er wordt dan respectievelijk gekeken naar:

  1. Ingangseisen volgens de OER (studieresultaten: voldaan/bijna voldaan/nog niet voldaan)
  2. Motivatie van de student (middels een brief én een individueel gesprek met BI)
  3. Bij gelijke geschiktheid worden de overgebleven beschikbare beurzen verloot.

Meer informatie over HS kun je vinden op de site https://www.studyinholland.nl

Neem contact op met IPABO