Over IPABO

Governance

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de corporate governance en de naleving van de branchecode.

Governance

We rekenen het tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om over het reilen en zeilen van de hogeschool open en transparant verantwoording af te leggen aan onze omgeving. Dit doen we in documenten, verslagen en in een open dialoog met alle partijen die bij ons onderwijs en onderzoek betrokken zijn. Deze wens tot transparantie sluit naadloos aan bij de branchecode van Vereniging Hogescholen.

In overeenstemming met deze Branchecode Goed Bestuur Hogescholen kennen wij onder andere: