Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Met ingang van 1 oktober 2018 is de ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’ in werking getreden. De ‘Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit’ (hierna gedragscode) geldt voor onderzoekers en instellingen in Nederland.

Voor het goed functioneren van wetenschap is wetenschappelijke integriteit van essentieel belang. Hiervoor gelden een aantal leidende principes zoals eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze leidende principes worden in de gedragscode geconcretiseerd in nadere normen.

De hogescholen (Hogeschool IPABO, Driestar hogeschool, Iselinge Hogeschool, Hogeschool De Kempel, Marnix Academie, Hogeschool KPZ, Thomas More Hogeschool en Hogeschool Viaa) hebben besloten om naar aanleiding van de geldende gedragscode een gezamenlijke Commissie Wetenschappelijke Integriteit op te richten.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit onderzoekt en behandelt klachten van een (veronderstelde) melding van de wetenschappelijke integriteit en brengt advies uit aan het College van Bestuur over de gegrondheid van de melding. Klachten kunnen betrekking hebben op ernstige vormen van fabriceren (verzinnen), vervalsen enof plagiaat. Vermeende klachten kunnen eerst besproken worden met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit.

In de gezamenlijke regeling Meldingen Wetenschappelijke integriteit is de procedure en de werkwijze van de commissie nader uitgewerkt.

In het ambtelijk secretariaat wordt voorzien door Mark Janssen voor de duur van 4 jaar. De ambtelijk secretaris is bereikbaar via telefoonnummer 085 – 112 44 36 en het mailadres z.wnaffra@xrzcry.ay

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit voor Hogeschool IPABO is Prof. em. Dr. Siebren Miedema. Hij is voor een afspraak over een klacht of voor een advies te bereiken via f.zvrqrzn@ih.ay en telefonisch op 06 48 07 06 19