Over IPABO

Hogeschool IPABO. Vol impact.

Hogeschool IPABO is een gespecialiseerde hogeschool voor basisonderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. Vanuit Amsterdam en Alkmaar delen we kennis die voldoet aan vragen van vandaag en morgen. Kennis waar de beroepspraktijk op wacht en die grenzen verlegt. Daarom doen we praktijkgericht onderzoek en werken we nauw samen met basisscholen.
Elk jaar volgen ruim 1.200 studenten de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs in voltijd en deeltijd, de universitaire pabo en de associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP). Daarnaast bieden we programma’s voor zij-instroom, nascholing en in-company trajecten.

Missie

Hogeschool IPABO draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Door talenten klaar te stomen tot de onvergetelijke, inspirerende leraren die we allemaal gehad hadden willen hebben. Vol denkkracht, daadkracht en veerkracht. We zien diversiteit als kracht en als uitgangspunt van het onderwijs. We zoeken continu de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen. In nauwe samenwerking met het werkveld begeleiden we studenten bij het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijke professionele kwaliteiten op het gebied van onderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Mission statement: Hogeschool IPABO voor leraren met IMPACT. 

De i van IPABO

De i staat voor impact. De impact van Hogeschool IPABO. Voor een opleiding die draait om jou. Zodat je ontdekt wie je bent en waar je voor staat. En je leert verhouden tot anderen, van welke culturele of levensbeschouwelijke achtergrond dan ook. Bij IPABO word je iemand die het verschil maakt. Iemand die je bij blijft. Vol kracht. Vol leerkracht. Vol impact.

De i staat ook voor interlevensbeschouwelijk. De houding om open te staan voor religie of geen religie. Vanuit begrip en inlevingsvermogen. Met oog voor de persoon en de context waarin je opereert. De i zit in ons DNA. Hij zit verankerd in de kernwaarden van IPABO. Dit komt tot uiting in onze blik op de wereld en ons opleidingscurriculum. Religieuze stromingen, levensbeschouwelijke vraagstukken, diversiteit en inclusiviteit hebben binnen het onderwijs van IPABO een blijvend belangrijke plaats.

Hogeschool IPABO ontstond als fusie van de Van Randwijk Academie, de Katholieke Pabo Amsterdam en de Da Costa in Alkmaar.

Visie

Onderwijs is het meest tastbare, dankbare, maar ook cruciale vak dat er is. Kinderen kunnen begeleiden in hun belangrijkste, meest kwetsbare fase, dat vraagt om persoonlijke overtuiging en gedrevenheid. Om leraren met impact.

Je verhouden tot anderen. In de groep en voor de groep. Dat vergt vaardigheden. Maar ook inlevingsvermogen. De wil om verbinding te zoeken met de grote diversiteit aan achtergronden en overtuigingen zit in ons DNA. Hogeschool IPABO geeft studenten een open, onderzoekende basishouding mee. Binnen de authentieke beroepssituatie. Zodat studenten in staat zijn zich te verwonderen en vragen te stellen. Waardoor ze kinderen, binnen alle complexiteit van vandaag en morgen, tot ontwikkeling kunnen laten komen.

Dat vraagt om praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met basisscholen en een onderzoekende houding. Met de expertiseruimtes, Speleon en Exploreon, voor Spelend en Onderzoekend Leren van het jonge en het oudere kind zorgen wij voor innovatief onderwijs. We integreren praktijkgericht onderzoek in het opleidingsonderwijs en bieden externe partners tegelijk een leer- en ontwerpomgeving.

In een open dialoog zoeken we de verbinding met elkaar en de wereld om ons heen, ook wanneer dat lastig is. We hebben een holistische blik op de studie: studenten, onderzoek, opleiding en praktijk beïnvloeden elkaar voortdurend. Samen met het werkveld leiden we studenten op, doen we onderzoek en werken we samen bij ‘het leven lang’ ontwikkelen van (jonge) professionals.

Als Hogeschool IPABO Amsterdam en Alkmaar zijn we een hecht team. Door kleinschalig en studentgericht onderwijs, zorgen we voor een rijke leeromgeving vol ruimte voor verwondering, verbinding en verdieping.

Neem contact op met IPABO