Projecten

In de diverse lectoraten wordt er aan verschillende projecten gewerkt. Deze projecten gaan vaak in op een specifiek onderwerp van het lectoraat.  Deze projecten kunnen extern gefinancierd zijn en in deze projecten wordt veelal samengewerkt met leerkrachten en onderzoekers van andere hogescholen en universiteiten.

Filters

Lectoraat
Gefilterd op:
19 oktober 2022

Expertisecentrum CASE

Donderdag 15 september 2022 is het expertisecentrum CASE (Centre for Arts and Sciences Education) gestart. Deze nieuwe, unieke discipline overstijgende samenwerking van zes hogescholen, waaronder Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool IPABO en een ROC is gericht op praktijkgericht onderzoek naar onderwijsvernieuwing en maatschappelijke innovatie. Namens IPABO maakt het lectoraat Wetenschap en technologie deel uit van

Lees meer over

Lees verder

18 oktober 2022

Differentiëren bij Wetenschap en technologie

Welke individuele verschillen tussen leerlingen spelen een rol bij W&T-onderwijs en hoe kun je hier als leerkracht het beste mee omgaan? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van Tessa Slim naar differentiatie in het W&T-onderwijs. Het creëren van een optimale W&T-leeromgeving voor iedere leerling is enerzijds belangrijk om leerlingen op vroege leeftijd te enthousiasmeren

Lees meer over

Lees verder

Praktische informatie op een rijtje
10 maart 2022

Professionele gecijferdheid

(Aanstaande) leraren basisonderwijs gebruiken vakkennis in hun onderwijs. Deze vakkennis voor rekenen-wiskunde wordt aangeduid als professionele gecijferdheid. De professionele gecijferdheid wordt in de Nederlandse lerarenopleidingen basisonderwijs getoetst middels de Wiscattoets en de landelijke kennisbasistoets. Het lectoraatsonderzoek hierbij richt zich op het verwerven van de professionele gecijferdheid en de relatie tussen professionele gecijferdheid en vakdidactische bekwaamheid.

Lees meer over

Lees verder

17 februari 2022

Rekenen-wiskunde en kansengelijkheid

Hogeschool IPABO organiseerde in het kader van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van Reken-WiskundeOnderwijs (NVORWO) een feestelijke bijeenkomst. Thema: reken-wiskundeonderwijs draagt bij aan kansengelijkheid Materialen Kijk hier de presentatie van Ronald Keijzer terug (video, dia’s). Werkgroepen: Feest in de rekenkast door Daan Doing Op onderzoek met onderzoekslessen door Frans van

Lees meer over

Lees verder

26 januari 2022

Impuls

Impuls is een project dat zich richt op de communicatie tussen het onderwijsveld in Noord-Holland en het kenniscentrum van Hogeschool IPABO. De site van het kenniscentrum is een belangrijk middel in deze communicatie. Thema’s De volgende thema’s zijn in webinars in het kader van Impuls eind 2021 gepresenteerd: Rekenen op spel Kansengelijkheid Sterke rekenaars We

Lees meer over

Lees verder

14 januari 2022

FunThink

Een Europees onderzoek- en samenwerkingsproject (Erasmus+) waarin onderzoekers lesmaterialen ontwikkelen over functional thinking voor zowel de basisschool als de lerarenopleiding

Lees meer over

Lees verder

10 januari 2022

Visies reken-wiskundeonderwijs

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd realistisch reken-wiskundeonderwijs ontwikkeld als reactie op mechanistisch, betekenisloos rekenen. Eind vorige eeuw waren vrijwel alle reken-wiskundemethodes op de ideeën van realistisch reken-wiskundeonderwijs gebaseerd. Er kwam ook kritiek, want realistisch reken-wiskundeonderwijs zou te weinig oog hebben voor basisvaardigheden en zou leiden tot lagere opbrengsten dan traditioneel rekenonderwijs.

Lees meer over

Lees verder