Lezen

De onderzoekslijn Lezen richt zich op de vraag op welke manier leerkrachten de effectieve leesdidactiek kunnen toepassen in hun onderwijs. Daarbij is expliciet aandacht voor het behouden of vergroten van de leesmotivatie en het leesplezier van kinderen, jongeren en (aankomend) leerkrachten. De onderzoekslijn staat onder leiding van associate lector dr. Inouk Boerma.

Nationaal en internationaal onderzoek laat zien dat de leesvaardigheid en de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen de afgelopen jaren is afgenomen (Gubbels et al., 2019; Swart et al., 2023). Vooral met diep en kritisch lezen hebben Nederlandse kinderen en jongeren veel moeite. Uit wetenschappelijk onderzoek is al veel bekend over de elementen van effectief en motiverend leesonderwijs, maar deze wetenschappelijke inzichten worden op dit moment nog niet altijd goed vertaald naar de praktijk van de basisschool en het opleidingsonderwijs (Van den Broek et al.,2021; Kennistafel Effectief Leesonderwijs, 2021).

De onderzoekslijn Lezen beoogt door middel van praktijkgericht onderzoek met en naar (aankomend) leerkrachten en kinderen bij te dragen aan het verbeteren van het leesonderwijs.