Lees Evolutie

In dit omvangrijke NWA-ORC-project met als Engelse titel ‘Becoming Literate in a Digital Age. Adapting reading education in the Netherlands’ werken wo- en hbo-onderzoekers samen met leerlingen, docenten, schoolbesturen, lerarenopleiders, methodenmakers en -uitgevers, toetsspecialisten en beleidsmakers aan structurele verbetering van het Nederlandse leesonderwijs, rekening houdend met onze steeds digitaler wordende samenleving. De kick-off van het project was op 26 januari 2024. Het project loopt tussen 2024 en 2032 met de Universiteit Utrecht als penvoerder.