IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Samen Opleiden Noord-Holland

Op dit moment maken achttien besturen samen met de Hogeschool IPABO deel uit van het partnerschap Samen Opleiden Noord-Holland. Het partnerschap heeft een gedeelde visie op de aard van het beroep van leerkracht en er is sprake van een gezamenlijk geformuleerd beroepsbeeld.

Contact

Verbinding theorie en praktijk

Vanuit de gedeelde visie werken de partners samen aan een opleidingsprogramma waarbinnen wordt afgestemd hoe dit programma gezamenlijk wordt uitgevoerd in de praktijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de leervragen van de student, de context van de opleidingsschool en de eisen vanuit de opleiding. Met elkaar geven we invulling aan het opleiden vanuit de driehoek -student-opleidingsschool- opleiding en zorgen we voor een verbinding tussen theorie en praktijk.

Overzicht partners

Het streven is om in 2025 alle (voltijd) studenten op te leiden volgens de principes van Samen Opleiden. Tot die tijd wordt er onderscheid gemaakt tussen opleidingsscholen en stagescholen.

Algemene informatie over het partnerschap met de vier waarborgen kort beschreven: landelijk kwaliteitskader en Platform Samen Opleiden & Professionaliseren .

 • Criteria opleidingsschool

  Opleidingsscholen

  Binnen het partnerschap spreken we niet meer van stagescholen, maar van opleidingsscholen. Er zijn verschillende criteria opgesteld voor een opleidingsschool. In dit document vind je deze criteria.

 • Rolbeschrijvingen

  Rolbeschrijvingen

  In de verschillende rolbeschrijvingen staan de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende rollen, die betrokken zijn bij de begeleiding en beoordeling van de student, beschreven.

 • Overlegstructuur

  Overlegstructuur

  Er is een overlegstructuur die waarborgt dat er op alle niveaus ontmoetingen plaatsvinden. In het document staan de verschillende overleggen en de doelen van deze overleggen beschreven. Binnen deze overlegstructuur wordt er onderscheid gemaakt van drie niveaus waarop ontmoetingen plaatsvinden, namelijk op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

 • Jaarplanning

  Jaarplanning

  In dit document vind je de jaarplanning van Samen Opleiden N-H.

 • Professionalisering

  Professionalisering

  • Schoolopleiderstraining:
   Een training gericht op het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten  en de samenwerking met de mentor. Aanmelden.
  • Mentorentraining:
   Een basistraining bestaande uit drie à vier bijeenkomsten gericht op het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten. Aanmelden verloopt via eigen schoolbestuur.
  • Mentorenwerkplaats:
   Eén keer per jaar een verdiepende werkplaats met een aanbod van workshops over thema’s die leven bij de mentor. Aanmelden verloopt via eigen schoolbestuur.
  • VELON registratie:
   Een traject met schoolopleiders en instituutsopleiders gericht op het zelf kritisch onderhouden en verhogen van de kwaliteit als lerarenopleider. Voor meer informatie over de VELON-registratie: Aanmelden.
  • Nascholing

Programmaleiding Samen Opleiden

Evalijn Dorschman

Martijn Weesing

Anna Los

Vragen over Samen Opleiden

Wil je meer weten over Samen Opleiden?
Is Samen Opleiden ook iets voor jouw organisatie?
Neem contact op met onze programmaleiders.