Dr. Ronald Keijzer Lector Rekenen en Wiskunde

Rekenen en wiskunde

De onderzoekslijn Rekenen-wiskunde richt zich op onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en binnen de opleiding. Doel is de wiskundige maatschappelijke redzaamheid bij kinderen en aanstaande leraren te vergroten. De onderzoekslijn staat onder leiding van lector dr. Ronald Keijzer. Vaste samenwerkingspartners van dit lectoraat zijn de Vrije Universiteit en Universiteit Utrecht.

Mensen gebruiken steeds meer en vaker wiskundige middelen om met elkaar te communiceren. Daarbij gaat het om grafieken en ook andere representaties. We zien ze veelvuldig in de media om ontwikkelingen te duiden. Maar er is ook veel onzichtbare wiskunde die mensen dagelijks gebruiken, denk alleen al aan een ov-kaart. Het lectoraat Rekenen-wiskunde houdt zich bezig met (creatief) wiskundig denken en het ontwikkelen van een een zogenaamde wiskundige attitude bij kinderen en leerkrachten.