Rekenen en wiskunde

Het landelijk Radiant-lectoraat Rekenen-wiskunde richt zich op onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs in de basisschool en binnen de opleiding. Doel van het lectoraat en de daaraan verbonden landelijke onderzoeksgroep is de wiskundige maatschappelijke redzaamheid bij kinderen en aanstaande leraren te vergroten.
In het Radiant-lectoraat Rekenen-wiskunde werken onderzoekers van verschillende instellingen samen: NVORWO, Hogeschool Thomas More, Driestar Educatief, Hogeschool KPZHogeschool de Kempel en Hogeschool IPABO.

Ook partner worden in dit lectoraat: neem contact op met de lector.

Mensen gebruiken steeds meer en vaker wiskundige middelen om met elkaar te communiceren. Daarbij gaat het om grafieken en ook andere representaties. We zien ze veelvuldig in de media om ontwikkelingen te duiden. Maar er is ook veel onzichtbare wiskunde die mensen dagelijks gebruiken, denk alleen al aan een ov-kaart. Het onderzoek binnen het lectoraat speelt hierop in, door het stimuleren van (creatief) wiskundig denken centraal te stellen. Het onderzoek richt zich daarbij op twee thema’s: (1) wiskundige attitude en (2) wiskunde en de wereld.