Visies reken-wiskundeonderwijs

In de jaren 70 van de vorige eeuw werd realistisch reken-wiskundeonderwijs ontwikkeld als reactie op mechanistisch, betekenisloos rekenen. Eind vorige eeuw waren vrijwel alle reken-wiskundemethodes op de ideeën van realistisch reken-wiskundeonderwijs gebaseerd. Er kwam ook kritiek, want realistisch reken-wiskundeonderwijs zou te weinig oog hebben voor basisvaardigheden en zou leiden tot lagere opbrengsten dan traditioneel rekenonderwijs. De KNAW liet in haar rekenrapport zien dat niet de visie op rekenen-wiskunde bepalend is voor de opbrengst van het onderwijs, maar de kwaliteit van de leraar.
Het lectoraat rekenen-wiskunde maakte verschillende analyses van visies op reken-wiskundeonderwijs.