Volg een minor bij IPABO

Onderwijsinstellingen bieden je steeds meer de mogelijkheid om zelf richting te geven aan de invulling van je studie. Zo kun je een minor volgen bij een andere hogeschool of universiteit dan waar je studeert. Ontdek hier het aanbod van Hogeschool IPABO. Je verbreedt je kennis en vaardigheden op een specifiek gebied dat jouw interesse heeft.

Meld je aan voor een minor bij IPABO

Breed minoraanbod

Hogeschool IPABO biedt een gevarieerd minoraanbod voor studenten die hun kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling van kinderen willen verdiepen en verbreden. Ons aanbod richt zich op actuele en relevante thema’s die toekomstige leraren en begeleiders helpen zich voor te bereiden op de dynamische en veelzijdige wereld van het onderwijs. Welke minor je ook kiest, je krijgt de kans om jouw interesse te volgen.

Leesplezier

Word een leesexpert en motiveer kinderen om te lezen met de minor Leesplezier. Een belangrijke expertise in een tijd waarin de leesvaardigheid in het primair onderwijs onder druk staat. Jij bent de sleutel tot het inspireren van de volgende generatie lezers. Ontwikkel je kennis van jeugdliteratuur, creëer boeiende leesactiviteiten en vergroot het leesplezier van alle kinderen op school.

 

Meer informatie

Talige diversiteit

Deze minor biedt een unieke kans om je te specialiseren in het lesgeven aan kinderen in een andere taal dan hun thuistaal. Je leert niet alleen effectieve methoden voor tweedetaalverwerving, maar krijgt ook inzicht in sociale en culturele achtergronden. Welke cultuur brengen kinderen mee? Via boeiende stages en praktijkgerichte opdrachten ontwikkel je de vaardigheden om deze doelgroep optimaal te begeleiden.

Meer informatie

Muziek

Deze minor wordt gegeven in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam.  Je leert hoe muziek bijdraagt aan de persoonsvorming en het zelfvertrouwen van kinderen. Je ontwikkelt vaardigheden om effectief muziekonderwijs te geven, waarmee leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Met de minor Muziek breng jij ‘meer muziek in de klas’.

Meer informatie

Lesgeven in het voortgezet onderwijs

Ontdek met deze minor of lesgeven aan oudere kinderen iets voor jou is. Verdiep je in onderwijskunde, pedagogiek en vakdidactiek. Je gaat aan de slag met twee schoolvakken: Nederlands of rekenen-wiskunde en een vak naar keuze. Ervaar de dynamiek van jongeren in de leeftijd van 12 – 16 jaar en maak kennis met het voortgezet onderwijs. Zo vergroot jij je blik binnen het onderwijs en je mogelijkheden na je studie.

Meer informatie

Peuters en VVE

Specialiseer je in de ontwikkeling en ondersteuning van jonge kinderen tussen 0 en 6 jaar, met een focus op voorschoolse educatie voor kwetsbare kinderen. Leer onder andere meer over de vroege ontwikkeling, meertaligheid en ouderbetrokkenheid. Je kijkt over de grenzen van het basisonderwijs heen. Deze minor maakt je geschikt voor een rol als VVE-coördinator of HBO-professional in de kinderopvang.

Meer informatie

Stage in het S.(B.)O.

Maak met deze minor een uitstapje naar het speciaal (basis)onderwijs. Twee dagen per week doe je waardevolle praktijkervaring op. Wat hebben kinderen in het s.(b.)o. nodig om tot succeservaringen te komen? Je versterkt je leerkrachtvaardigheden, reflecteert op je onderwijsvisie en leert van uitdagende onderwijssituaties.

 

Meer informatie

Toekomstgericht Onderwijs

Ben jij klaar voor de toekomst? Leer hoe je inspirerend, activerend en vernieuwend onderwijs kunt bieden, zowel in de klas als online, door pedagogiek, ICT en onderwijskunde te combineren. Ontwikkel jouw visie op toekomstgericht onderwijs, ontwerp lesmaterialen en gebruik technologie met meerwaarde. Zo bevorder jij de vaardigheden die leerlingen in deze tijd nodig hebben.

Meer informatie

Aanmelden

Nederlandse studenten kunnen zich hier aanmelden. Je vindt hier ook meer informatie over de verschillende minoren en aanmelddata.

Aanmelden

Buitenlandse studenten

Studeer jij in het buitenland? Neem dan contact op met je eigen onderwijsinstelling om je aan te melden voor een minor bij IPABO.

Are you studying abroad? Please contact your own educational institution to register for a minor at IPABO.