Wetenschap en technologie

De onderzoekslijn Wetenschap en technologie richt zich op de vraag welke houdingsaspecten, vaardigheden en kennis leerlingen en leraren in het basisonderwijs nodig hebben om om te gaan met de problematieken van een hoogtechnologische maatschappij. Het lectoraat staat onder leiding van lector dr. Anna Hotze en is sterk betrokken bij de post-hbo W&T-opleidingen.

In de huidige en toekomstige maatschappij worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en grote uitdagingen: pandemieën, nieuwe technologieën, klimaatproblemen, tegenstellingen arm-rijk. In het onderwijs willen we toekomstige generaties opleiden die kunnen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen, kritisch kunnen zijn en nieuwe oplossingen kunnen aandragen. Aangezien de nieuwe ontwikkelingen veelal een technologische en natuurwetenschappelijke basis kennen, wordt in deze onderzoekslijn uitdrukkelijk gekozen voor een bèta-invulling en samenwerking met het lectoraat Rekenen-wiskunde.

Lector Anna Hotze is auteur van het boek ‘Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering’, dat recent is verschenen.

De tekst van deze lectorale rede is hier te vinden.
Lectorale-rede-WT_CompressPdf