Wetenschap en technologie

De onderzoekslijn Wetenschap en technologie richt zich op de vraag welke houdingsaspecten, vaardigheden en kennis leerlingen en leraren in het basisonderwijs nodig hebben om om te gaan met de problematieken van een hoogtechnologische maatschappij. Het lectoraat staat onder leiding van lector dr. Anna Hotze en is sterk betrokken bij de post-hbo W&T-opleidingen.

In de huidige en toekomstige maatschappij worden we geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en grote uitdagingen: pandemieën, nieuwe technologieën, klimaatproblemen, tegenstellingen arm-rijk. In het onderwijs willen we toekomstige generaties opleiden die kunnen omgaan met deze nieuwe ontwikkelingen, kritisch kunnen zijn en nieuwe oplossingen kunnen aandragen. Aangezien de nieuwe ontwikkelingen veelal een technologische en natuurwetenschappelijke basis kennen, wordt in deze onderzoekslijn uitdrukkelijk gekozen voor een bèta-invulling en samenwerking met het lectoraat Rekenen-wiskunde.

Lector Anna Hotze is auteur van het boek ‘Wetenschap en technologie in de klas: Handvatten voor een succesvolle uitvoering’, dat recent is verschenen.

De kenniskring Onderwijs en (Leer)technologie

De kenniskring Onderwijs en (Leer)technologie onderzoekt hoe je onderwijs versterkt en verrijkt met technologie en welke kennis en vaardigheden leerkrachten en leerlingen nodig hebben om bewust met onderwijstechnologie om te gaan. De kenniskring wordt geleid door associate lector dr. Rianne van den Berghe en is verbonden aan de master Onderwijs en Technologie van de Marnix Academie, Hogeschool iPabo en Hogeschool de Kempel. Master Onderwijs en Technologie

De kenniskring doet onderzoek naar verschillende vraagstukken rondom onderwijs en (leer)technologie. Op welke manier is technologie van meerwaarde voor het onderwijs? Hoe ga je om met ethische kwesties die het gebruik van technologie oproept? Hoe ondersteun je leerkrachten bij het inzetten van technologie? Hoe geef je onderwijs rondom digitale geletterdheid vorm? Hoe zorg je ervoor dat technologie verschillen tussen leerlingen verkleint in plaats van vergroot? Uitgangspunt is dat technologie geen doel op zich is, maar als middel dient om onderwijs beter vorm te geven.