TET-2 project

In februari 2017 is het vervolgproject van start gegaan in samenwerking met Saxion Hogeschool (penvoerder) en Eduseries en met subsidie van TechYourFuture. Aangezien de koppeling van taal en W&T een succesvolle formule is gebleken in het eerste project is ervoor gekozen om het project voor te zetten door een online blended leeromgeving te ontwerpen voor opleiders zowel in het taaldomein als W&T-domein. De train-de-trainermodule bestaat uit een combinatie van contactbijeenkomsten en een interactieve digitale leeromgeving (blended learning). Via deze weg vergroten deelnemers hun kennis van W&T en taalgericht onderwijs, neemt hun betrokkenheid bij het onderwerp toe en kunnen zij onderling samenwerken via de online leeromgeving, het learning managment system (LMS).

Deze train-de-trainermodule moet lerarenopleiders  of andere professionals (bv medewerkers van wetenschapsknooppunten) in staat stellen om nieuwe groepen (aanstaande) leerkrachten op te leiden in taalgericht W&T-onderwijs. De effecten van deze manier van leren zullen onderzocht worden.
Voor meer informatie: zie https://www.techyourfuture.nl/a-957/tet2