IPABO is gesloten van 18 juli tot 15 augustus. Heb je een vraag? Bekijk dan onze contactpagina. Fijne vakantie!

Differentiëren bij Wetenschap en technologie

Welke individuele verschillen tussen leerlingen spelen een rol bij W&T-onderwijs en hoe kun je hier als leerkracht het beste mee omgaan? Deze vragen staan centraal in het promotieonderzoek van Tessa Slim naar differentiatie in het W&T-onderwijs.

Het creëren van een optimale W&T-leeromgeving voor iedere leerling is enerzijds belangrijk om leerlingen op vroege leeftijd te enthousiasmeren voor W&T, zodat meer leerlingen (waaronder meisjes) later zullen kiezen voor een W&T-carrière. Anderzijds zijn vaardigheden die bij W&T-onderwijs aan bod komen, zoals probleemoplossend vermogen of kritisch denken, voor iedere leerling van belang.

In dit promotieonderzoek o.l.v. Maartje Raijmakers (Vrije Universiteit), Anna Hotze (IPABO) en Johanna van Schaik (Radboud Universiteit) wordt middels vier deelstudies, naar zowel de leerling als de (aankomende) leerkracht, meer inzicht verschaft in hoe het W&T-onderwijs beter kan aansluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling.

Instellingen

De Vrije Universiteit