TET project (Taal en Techniek)

In studiejaar 2015-2016 heeft het TET-project gedraaid in samenwerking met Saxion hogeschool (penvoerder), NEMO, Universiteit Utrecht, Stichting Surplus, de Bundel en met subsidie van TechYourFuture. In dit project werd in een professionele leergemeenschap met leerkrachten gewerkt aan het combineren van taalontwikkeling en W&T. Het TET-project is een gelaagd onderzoek waarbij enerzijds wordt gekeken naar het leren van leerkrachten in een professionele leergemeenschap, anderzijds wordt gekeken naar wat er in de klas gebeurt, hoe kan je de leerlingen ondersteunen bij het leren, middels interactievaardigheden en scaffolding. Leerkrachten ontwerpen, gebaseerd op materiaal van NEMO, lessen waarbij zowel taaldoelen als W&T-doelen centraal staan en beoogde denkstappen van leerlingen de rode draad zijn (Louman, Hotze, Gijsel, Smit, & Van Laar, 2017).

Het project heeft verschillende materialen opgeleverd zoals een voorbereidings- en uitvoerkaart om taalgerichte W&T lessen te maken en uit te voeren. Daarnaast zijn er diverse voorbeeldlessen ontwikkeld die online te bekijken zijn.