TRaP – talige ondersteuning in het reken-wiskundeonderwijs

Het verhogen van onderwijsopbrengsten staat hoog op de agenda van scholen. Om die bij rekenen te realiseren is het nodig de interactie in de reken-wiskundeles te verbeteren. Deze interactie kan verbeterd worden als er aandacht is voor de rekentaal, de taal die leerlingen in staat stelt te communiceren over rekenen-wiskunde.

In het project ‘Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren’ kortweg het TRaP-project (Taal en Rekenen als Professie) gingen onderzoekers en leraren na hoe zij de aandacht voor de taal in de reken-wiskundeles gezamenlijk kunnen verbeteren. In het project is gewerkt met netwerken van leraren. Dit lijkt een professionaliseringsaanpak die op grotere schaal kan worden ingezet.

Er is bij dit project een kennisdossier ontwikkeld op Leraar24. In dit kennisdossier wordt onder meer de Rekentaalkaart beschreven, een van de belangrijkste opbrengsten van het TRaP project.

Het TRaP-project is uitgevoerd in opdracht van NRO (toekenningsnummer 405-14-501), door Hogeschool IPABO, Hogeschool Saxion, Universiteit Utrecht, Stichting Sarkon en OPO Deventer.

Bij het TRaP-project is kant-en-klaar nascholingsmateriaal ontwikkeld, dat lerarenopleidingen en onderwijsadviseurs kosteloos kunnen downloaden.