Meetkunst

In het project ‘Meetkunst’ werken leerkrachten, onderzoekers, pabo-docenten en educatief medewerkers van het Museum Boijmans van Beuningen samen aan een lessenserie en nascholing op het gebied van meetkunde en beeldende kunst. De inhoud van de lessenserie en nascholing bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan tijdens het Boijmans Taal- en rekenprogramma, waaraan het museum sinds 2013 samen met OBS De Taaltuin, de Fridtjof Nansenschool en de kunstenaar Wolf Brinkman de relatie tussen kunstlessen, museumbezoek en de vakken taal en rekenen op school onderzoekt.

De nascholing en lessen van het Meetkunst project zijn onderdeel van een door het NRO gefinancierd onderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas: Betekenisvolle rekenvaardigheden in een setting van onderzoekend en ontwerpend leren’. Hogeschool IPABO is een van de partners.