ELWIeR-ECENT

ELWIeR-ECENT is een netwerkproject voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science in Nederland. De Universiteit Utrecht is penvoerder van dit project en Hogeschool IPABO is een van de partners. ELWIeR-ECENT organiseert jaarlijks een conferentie voor lerarenopleiders rekenen-wiskunde en science en houdt haar doelgroep via een website op de hoogte van ontwikkelingen die voor het opleidingsonderwijs van belang zijn. Op deze site ook een boekenhoek met interessante publicaties.

Het lectoraat rekenen-wiskunde van Hogeschool IPABO geeft leiding aan de ELWIeR onderzoeksgroep. Docent-onderzoekers in deze groep verrichten praktijkgericht onderzoek ten bate van het opleidingsonderwijs rekenen-wiskunde op de lerarenopleiding basisonderwijs.

Instellingen

Universiteit Utrecht