Grote Rekendag

Het reken-wiskundeonderwijs bestaat vaak uit het maken van sommen en vraagt in het algemeen weinig onderzoekswerk van leerlingen. Dat is niet het geval tijdens de Grote Rekendag. Dan zijn leerlingen bij rekenen-wiskunde een dagdeel lang met tal van onderzoeksactiviteiten bezig.

De Grote Rekendag is een activiteit van de Universiteit Utrecht en Uitgever Malmberg. Hogeschool IPABO leverde tot 2018 de projectleider en enkele ontwerpers in het auteursteam.

Het materiaal van vorige edities kan kosteloos gedownload worden. In het tijdschrift Volgens Bartjens zijn verschillende artikelen over de Grote Rekendag verschenen.